101. Особливості контролю операцій з експорту продукції під-ва.

Основні напрямами ревізії:

1) контроль правомірності здійснення зовнішньо-економічної д-ті (метод нормативної перевірки на дотримання Закону України про зовнішньоекономічну діяльність та візуальної пере¬вірки наявності і достовірності договорів з покупцями-нерезидентами України, ліцензій, квот залежно від номенклатури про¬дукції, що експортується);

2) перевірка обґрунтованості цін (метод аналізу діючих цін на зовнішньому ринку та порівняння з передбаченими в договорах і при їх виконанні, з'ясування, чи ціни не є нижчими за встановле¬ні державою мінімальні);

3) перевірка виконання обсягів реалізації продукції по експор¬ту (методом аналізу виконання договорів з покупцями-нерезидентами України)

4) контроль повноти і своєчасності надходження коштів від покупців-нерезидентів за експортовану ними продукцію, вико¬нані роботи чи послуги (метод порівняння і нормативної пере¬вірки даних по датах та обсягах відвантаження та оплати ра¬хунків покупцями, додержання нормативного терміну оплати не пізніше 90 днів від моменту проходження вантажу через митницю).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑