97. Контроль правомірності підприємницької д-ті під-в і організацій.

Контроль правомірності здійснення підприємницької діяль¬ності. На початку ре¬візії підприємства, застосовуючи методи обстеження та норма¬тивної візуальної перевірки, перевіряється дотримання Закону України «Про підприємництво», наявність і достовірність доку¬ментів на право займатися підприємницькою діяльністю та ведення БО на під-ві (уста¬новчі документи, свідоцтва про реєстрацію як платників подат¬ків, про сертифікацію продукції, ліцензії). З’ясовується політика щодо обґрунтованості вибору правильності застосування методів обліку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑