90. Завдання, напрями і джерела ревізії витрат основної д-ті.

Основні завдання ревізії:

1) установити наявні порушення щодо достовірності визначення витрат на виробництво та собівартості продукції, робіт 5 послуг, методики їх облікового процесу;

2) розробити заходи впливу для їх ліквідації, внесення відповідних коректив, притягнення до відповідальності винних службових осіб.

Джерела інформації:

•        первинні документи: лімітні картки, відомості, накладні, акти, матеріальні вимоги на відпуск матеріальних цінностей для виробничої діяльності структурним підрозділам підприємства; розрахунково-платіжні відомості з оплати праці працівників, відомості розподілу трудозатрат і витрат на оплату праці працівників підприємства; авансові звіти підзвітних осіб, рахунки-фактури, акти про одержані послуги від інших підприємств і т. п.;

•        облікові реєстри з аналітичного та поточного синтетичного бухгалтерського обліку (картки аналітичного обліку в розрізі об'єктів витрат, групувальні відомості по видах витрат, журнал-ордер № 5, Книга головних рахунків по рахунках 23, 24, 25, 90, 91, 92, 93);

•        нормативні, планові калькуляції, розрахунки до них, кошторис на загальновиробничі та загальногосподарські витрати, статистична звітність з окремих показників річного звіту

•        дані податкового обліку про валові витрати на виробництво.

Напрями ревізії:

1.       ревізія основних витрат на вир-во

2.       перевірка загальновиробничих витрат

3.       перевірка правильності визначення виробничої с/в продукції, робіт, послуг

4.       контроль фактичної виробничої с/в реалізованої продукції, робіт, послуг

5.       контроль адміністративних витрат

6.       контроль витрат на збут продукції

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑