82. Перевірка нематеріальних активів.

Джерелами інформації для контрою НА є:

-        дані відомості 4.3

-        Ж 4 по рах. 12, 133, 154

-        Дані первинних док-тів

-        Господарські угоди, засновницькі док-ти

-        Майнові права

Напрями і послідовність контролю:

1) перевірка обґрунтованості складу нематеріальних активів на перше число початку ревізованого періоду:

а) по об'єктах, які внесені засновниками підприємства до статутного фонду;

б) по об'єктах, придбаних за плату;

в) по об'єктах, одержаних безкоштовно від юридичних і фі¬зичних осіб;

г) перевірка операцій з надходжень нематеріальних активів протягом ревізованого періоду (Д-т рахунку 12);

2) перевірка операцій з реалізації нематеріальних активів і пе¬редачі безкоштовно іншим підприємствам;

3) перевірка обґрунтованості нарахування зносу нематеріаль¬них активів та їх списання як використаних. Здійснюється із застосуванням методів: нормативно-правової перевірки щодо методів і бази нарах. зносу; Техніко-економічних розрахунків обсягу нарах. амортизації по звітному періоду та розподілу по витратах д-ті; перевірки кореспонденції бух. рах. у регістрах поточного БО та порівняння даних податкового обліку щодо даних розрах. податку на прибуток.

4) контроль правильності та обґрунтованості бухгалтерських записів у облікових реєстрах і звітності.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑