81. Методика перевірка зносу і амортизації ОЗ.

Джерелами інформації та об'єктами контролю є відомості нарахування амортизації, картки аналітичного обліку складу об'єктів основних засобів по чотирьох групах, з яких у вищевка¬заному законі базовими для нарахування амортизації визначено три групи (будівлі і споруди, офісне устаткування, інші основні засоби позажитлового фонду).

Послідовність і основні напрями контролю:

1. Перевірка правомірності і правильності формування груп основних засобів як бази для нарахування амортизації на перше число першого ревізованого періоду (кварталу року).

2. Перевірка обґрунтованості і повноти включення або виклю¬чення об'єктів ОЗ по відповідних групах для формування бази даних (за їх первинною і залишковою вартістю для розрахунку обсягів амортизації за звітний квартал, виходячи з надходжень і вибуття об'єктів основних засобів за попередній перед звітним квартал року).

3. Контроль дотримання встановлених норм амортизації по групах основних засобів і правильності визначення обсягу нара¬хування амортизаційних відрахувань по звітних кварталах.

4. Контроль відображення в обліку операцій по нарахуванню амортизації (зносу) ОЗ як витрат виробництва і ва¬лових витрат для розрахунку податку на прибуток.

При перевірці правильності нарахування амортизації ОЗ ревізору слід враховувати, що з 1.01.2000р. введено в дію П(с)БО 7, яким визначено право під-в у БО обирати відповідно до своєї облікової політики методи нарахування амортизації ОЗ. Однак, діючим законодавством не змінено податковий облік нарах. амортизації ОЗ.

При здійсненні контролю застосовуються методи нормативної правової перевірки на відповідність чинному законодавству щодо включення до складу групи основних засобів (їх три) встановле¬них норм нарахування амортизації по групах.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑