79. Контроль операцій з вибуття ОЗ.

Основні напрями ревізії операцій з вибуття ОЗ (фондів):

1) перевірка правомірності операцій з вибуття основних засобів:

а) при ліквідації об'єктів основних засобів через непридат¬ність для подальшого використання, знос;

б) при реалізації іншим організаціям (обґрунтованість ціни реалізації, правильність розрахунку ПДВ, акцизного збору, якщо оподатковується цей товар);

в) незавершене будівництво державних підприємств (о᬴рунтованість оцінки, виходячи з аналізу діючих цін, наяв¬ність дозволу органів держмайна);

2) контроль відображення господарських операцій в обліку методом перевірки кореспонденції бухгалтерських рахунків, ви¬ходячи зі змісту господарської операції, відображеної у первин¬ному документі.

При здійсненні контролю широко застосовуються методи нор¬мативної перевірки на відповідність операцій з вибуття основних засобів чинному законодавству та їх узгодженість щодо правил оцінки майна, умов реалізації, документального оформлення про¬цесу продажу чи купівлі при приватизації державного майна.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑