76. Напрями і джерела ревізії ОЗ.

Завдання ревізії:

• дати оцінку стану збереження, ефективності використання;

• установити наявні факти порушень чинного законодавства щодо правомірності та обґрунтованості управлінських рішень відповідальних працівників ревізованого підприємства при при¬дбанні, використанні, реалізації і ліквідації окремих об'єктів ос¬новних фондів і нематеріальних активів;

• розробити заходи по реалізації результатів контролю: притя¬гнення до відповідальності винних службових осіб з відшкоду¬ванням збитків, нарахування і стягнення штрафних фінансових санкцій на користь державного бюджету за допущені порушення чинного законодавства по об'єкту контролю, які взаємозв'язані з оподаткуванням доходів підприємства (оцінка майна, амортиза¬ція, реалізація і т. п.).

Напрями ревізії:

1) контроль стану збереження основних фондів (засобів) і не¬матеріальних активів;

2) контроль операцій з джерел надходжень та видів вибуття основних фондів (засобів);

3) контроль правильності нарахування амортизації (зносу);

4) контроль операцій по ремонту основних засобів (фондів);

5) контроль операцій по нематеріальних активах.

Основні джерела інформації — це нормативні акти, якими керується ревізор при здійсненні контролю:

•        Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звіт¬ність»

•        Інструкція по інвентаризації ОЗ, НА, товарно-ма¬теріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків

•        Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»

•        П(с)БО 7, 8

До реєстрів синтетичного обліку належать Ж. №№ 4, 5 по К-ту рах. 10 – 16 і 83 і рах. класу 9.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑