6.       Державна податкова адміністрація в Україні: ф-ї та організаційна структура.

ДПС України представлена системою органів, до яких належать:

- ДПА України

- ДПА в АРК, областях та містах Києва та Севастополя

- ДПІ у районах, містах і районах у містах

У складі органів ДПС знаходяться відповідні спец. підрозділи по боротьбі з підприємницькими правопорушниками (податкова міліція, структура ДПС України затверджена КМУ)

Головне завдання – здійснення К за дотриманням податкового законодавства, правильність сплати до бюджетів податків, зборів та ін платежів та внесків до державних цільових фондів, встановлених законодавством України.

Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції:

1) виконує безпосередньо, а також організовує роботу ДПА та ДПІ, пов'язану із:

- здійсненням К за додержанням законодавства про податки, ін. платежі, валютні операції, порядку розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем і товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги, а також К за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій, патентів, інших спец. дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності;

- здійсненням К за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;

- обліком платників податків, їх платежів;

- виявленням і веденням обліку надходжень податків, ін. платежів;

2) видає у випадках, передбачених законодавством, нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування;

3) затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та ін. документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, ін. платежів, декларацій про валютні цінності, зразок картки фізичної особи - платника податків та ін. обов'язкових платежів, форму повідомлення про відкриття або закриття юридичними і фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену органами ДПС;

4) роз'яснює через засоби масової інформації порядок застосування законодавчі та ін. норм-прав. актів про податки, ін. платежі та організовує виконання цієї роботи органами ДПС;

5) здійснює заходи щодо добору, проф. підготовки та перепідготовки кадрів для органів ДПС;

6) подає органам ДПС методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірку її стану;

7) організовує роботу по створенню інформаційної системи АРМ та ін. засобів автоматизації та комп’ютеризації робіт органів ДПС;

8) розробляє основні напрями, форми і методи проведення перевірок додержання податкового та валютного законодавства;

9) при виявленні фактів, що свідчать про організаційну злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спец. органам по боротьбі з організованою злочинністю;

10) передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

11) подає Мінфіну України та Головному Управлінню Державного казначейства України звіт про надходження податкових, ін. платежів;

12) вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів стосовно оподаткування, виконує в межах, визначених законодавством, міжнародні договори з питань оподаткування;

13) надає фізичним особам - платникам податків та ін. обов'язковим платникам ідентифікаційні номери і направляє до ДПІ за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцем знаходження об'єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номером та веде єдиний банк даних про платників податків;

14) прогнозує, аналізує надходження податків, ін. платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, ін. платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;

15) забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання, продаж та організовує роботу, пов'язану із здійсненням К за наявністю цих марок на пляшках алког. напоїв і на пачках тютюн. виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

16) вносить в установчому порядку пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства;

17) організовує у межах своїх повноважень роботи щодо забезпечення охорони державних таємниць в органах ДПС.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑