75. Перевірка розрахунків з банками по короткострокових і довгострокових кредитах.

Основні напрями перевірки кредитних операцій:

1)       ознайомлення з наявністю отриманих під-вом кредитів за даними балансу, Гол. книги, Ж. № 2 та виписок банків;

2)       отримання від установ банків підтверджень стосовно рах. з обліку довгострокових і короткострокових позикв їх аналітичному розрізі;

3)       аналіз дотримання співвідношення власних і позикових засобів ревізованого під-ва;

4)       оцінка можливостей під-ва погасити кредити і позики в установлені терміни;

5)       перевірка віднесення отриманих кредитів від довгострокових;

6)       перевірка правильності і достовірності даних, які надаються під-вом установі банку для отримання кредиту та док-тів, що гарантують його повернення в разі зміни передбачуваної проектом обставин;

7)       перевірка доцільності отримання кредитів;

8)       перевірка дотримання ревізованим під-вом цільового використання отриманих кредитних коштів за призначенням;

9)       перевірка випадків перегляду умов кред. договорів у зв’язку з повним чи частковим їх скасуванням банком;

10)     перевірка достовірності даних виписок банків та додатків до них;

11)     перевірка рівномірності і своєчасності погашення кредиту на предмет виявлення випадків порушення термінів повернення кредитів, причин, винних осіб та розмірів додаткових витрат у вигляді штрафів, пені;

12)     перевірка правильності обчислення і сплати % за кредит та віднесення їх на витрати під-ва;

13)     перевірка правильності відображення кредитних операцій у БО.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑