5.       Головне КРУ України: функції та організаційна структура.

Головним завданням ДКРСУ згідно закону України №2939 і Положенням №515 “Про ДКРСУ” є здійснення ДК за витрачанням грошових коштів, матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю БО і звітності в Міністерствах, відомствах та державних комітетах, які отримують фінансування з бюджетів усіх рівнів і державних валютних і спеціальних фондів.

Структура ДКРСУ організаційно складається з наступних рівнів:

1. на першому – діє Головне КРУ при Мінфіні України;

2. КРУ по областях України, в АРК та у містах Києві та Севастополі;

3. Складаються контрольно ревізійні підрозділи, відділи, групи у районах, містах обласного і районного підпорядкування.

ДКРС очолює заступник Мінфіну України, який призначається на цю посаду КМУ за поданням Мінфіну України. Керівників регіональних груп і підрозділів призначають вищестоящі керівники за підпорядкованістю. Структурні підрозділи КРС є юридично самостійними, що мають самостійні кошториси, поточні та ін рахунки в банках. ДКРС координує свою діяльність з місцевими радами народних депутатів, органами виконавчої влади, фін органами (РП), ДПС, органами прокуратури, внутрішніх справ та служби безпеки.

Основні функції ДКРС:

1. Здійснює методичне керівництво і контроль за діяльністю своїх структурних адміністративно-територіальних підрозділів, управлінь та відомств по областях, районах і містах України.

2. Розробляє інструктивні нормативні акти щодо методики проведення ревізій.

3. Організує роботу по проведення ревізій і перевірок контрольно ревізійних підрозділів у АРК та областях України, узагальнює результати ревізій та повідомляє про них органи закон влади.

4. Проводять ревізії та перевірки фін діяльності, стану збереження коштів і матеріальних цінностей, стану обліку та звітності у Міністерствах, відомствах та організаціях, що отримують кошти з бюджету та державних валютних і спец. фондів.

5. Проводять перевірки правильності витрачання державних коштів на утримання місцевих органів державної виконавчої влади, установ, організацій, що діють за кордоном і фінансуються з державного бюджету.

6. Здійснення К за усуненням недоліків, виявлених попередніми ревізіями і перевірками.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑