62. Контроль розрахунків з постачальниками за матеріальні цінності, роботи, послуги.

Об’єктом контролю є розрахунки, які відображені в БО на субрахунках 371, 373.

Основні напрями і послідовність перевірки.

1. Контроль наявності і правильності оформлення документів, які визначають права, обов'язки сторін з постачання матеріальних ресурсів, виконання різних видів послуг.

2.       Контроль реальності і правильності відображення заборгованості в балансі, Книзі головних рахунків

3.       Контроль правомірності виникнення боргу, реальності при¬чин і строків виникнення заборгованості.

4.       Оцінка стану контролю з боку бухгалтерії за розрахунками з  постачальниками.

5. Контроль доцільності придбання матеріальних цінностей, реальності розрахунків.

6. Контроль правильності визначення сум до сплати в рахунках-фактурах за матеріальні цінності.

7. Контроль рахунків-фактур за надані послуги

8. Контроль обґрунтованості бухгалтерських записів у поточному бухгалтерському обліку.

Контроль розрахунків за авансами одержаними:

1)       перевірка обґрунтованості і законності отримання авансу відповідно до укладених угод та передбачених умов розрахунків

2)       перевірка правильності відображення авансів, одержаних в аналітичному обліку в розрізі окремих під-в, установ чи фіз. осіб

3)       перевірка своєчасності і правильності закриття рах. і зарахування авансів одержаних при виконанні угод

Контроль розрахунків за авансами виданими:

1)       перевірка обґрунтованості і законності видачі авансу відповідно до укладених угод та передбачених умов розрахунків

2)       перевірка своєчасності і правильності проведення розрах. з отримувачами авансу

3)       встановлення наявності фактів можливих зловживань з видачею авансів

4)       перевірка правильності відображення розрахунків за виданими авансами у синтетичному і аналітичному обліку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑