52. Пояснити, як перевірити обґрунтованість використання грошових коштів з поточного рах. під-ва в банку.

До основних прийомів контро¬лю слід віднести: аналіз боргових зобов'язань за видами і термі¬ном виникнення; які з них фактично починаються першочергово; аналіз використання грошових коштів на попередню оплату, аванси постачальникам; різного виду фінансові вкладення з огля¬ду на безпосередній зв'язок з виробничою діяльністю підприємст¬ва та його фінансовими можливостями.

Так, деякі підприємства при наявності заборгованостей по за¬робітній платі за минулий рік, 5—6 місяців поточного року, по платежах до Пенсійного фонду і прирівняних спеціальних фон¬дів, за комунальні послуги та енергопостачання спрямовують на¬явні грошові кошти на авансові платежі за відсутності контрак¬тів» на оплату боргових зобов'язань за інших юридичних осіб, на різні капітальні вкладення (навіть невиробничого призначення) за відсутності невикористаного прибутку чи фактичній збитковості під-ва.

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑