50. Фінансові санкції за порушення касової дисципліни.

          До  підприємств  (підприємців)  застосовуються  штрафні санкції згідно з чинним законодавством України за:

•        перевищення встановлених лімітів каси - у 2-ному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день;

•        неоприбуткування (неповне оприбуткування) у касах готівки – у 5-кратному розмірі неоприбуткованої суми;

•        перевищення встановлених  строків  використання  виданої  під звіт готівки,  а також за видачу готівкових коштів  під  звіт  без повного звітування щодо раніше виданих коштів – у розмірі 25% виданих у підзвіт сум;

•        витрачання готівки з  виручки  на  виплати,  що  пов'язані  з оплатою праці, за наявності податкового боргу  – у розмірі здійснених виплат;

•        використання одержаних в установі банку готівкових коштів  не за цільовим призначенням – у розмірі витраченої готівки;

•        проведення готівкових  розрахунків  без  подання  одержувачем коштів платіжного документа, який підтверджував би сплату покупцем готівкових коштів – у розмірі сплачених коштів;

          Порушення ведення БО касових операцій, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації грошових коштів, порушення правил ведення касових операцій, перешкоджання працівникам ДКРС у проведенні ревізій та перевірок, невжиття заходів щодо відшкодування з винних осіб збитків від недостач і крадіжок тягнуть за собою накладення штрафу від 136 до 255 грн; за повторне порушення протягом року – 170–340 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑