45. Основні напрямки контролю, його методика при здійсненні перевірки дотримання касової дисципліни.

Напрями:

1. Дотримання касової дисципліни:

 а) дотримання встановлених лімітів готівки в касі.

 б) своєчасність і повнота здачі виручки чи невикористаної за цільовим призначенням готівки до банку на поточний рахунок.

 в). дотримання правил розрахунків готівкою.

 г). дотримання ведення касових операцій.

2. Перевірка достовірності і правомірності здійснення касових операцій.

а)Оприбуткування надходжень до каси. б)Видача готівки на витрати підприємства.

Методика контролю: при здійсненні перевірки дотримання касової дисципліни ревізор використовує суцільний метод. При перевірці ревізор повинен ознайомитись з особливостями організації облікового процесу касових операцій на ревізованому підприємстві, обумовлених видом підприємницької діяльності. Також ознайомитись з попередніми ревізіями. Звернути увагу на повноту, достовірність документів, які додаються до касових звітів за кожен день, їх законність розрахунків готівкою по операціях, правильність арифметичних підрахунків  з операцій за звітний день і визначення залишків на кінець дня, правильність узагальнення підсумків і відображення на рахунках бухгалтерського обліку (журналі ордері №1, меморіальному ордері №1, машинограмі при автоматизації обліку)в частині операцій по кредиту рахунка 30 “Каса” та відомості по дебету цього рахунку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑