43. Контроль касових операцій за напрямами і видами витрат касової готівки.

Контроль здійснюється суцільним методом. Ревізор звертає увагу на цільове використання готівки з каси підприємства. Також необхідно перевірити правильність реєстрацію грошових чеків. Перевіряється зіставлення записів у касовій книзі й касовому звіті з даними видатковими касовими документами (видаткові касові ордери, платіжні відомості на виплату підзвітних сум, депонованої заробітної плати).Треба звірити достовірність видачі сум до під звіту згідно з ЖО№8 “Підзвітні особи” по кожній особі, підстави для видачі (наказ на відрядження),наявність авансованих звітів на використання готівки на потреби виробництва, господарські потреби, придбання матеріальних цінностей з доданими і належно оформленими первинними документами (накладні, чеки, розрахунки, квитанції, акти закупки). Витрати на заробітну плату: зіставлення сум і дат у касовій книзі, касовому звіті, видаткових касових ордерах із доданими відомостями на виплату заробітної плати, відпускних, лікарняних, депонованої заробітної плати, а також з особовими рахунками з нарахування зарплати або розрахунково-платіжними відомостями, лікарняними листками, журналом обліку депонованих сум, заявленими та іншими документами з підписами осіб, які отримали кошти для перевірки їх ідентичності. Шляхом підрахунку підсумків у розрахунково –платіжних відомостях за графами і рядками виявляються факти знищення підсумку в графі розрахунково-платіжної відомості “до видачі” і таким чином-безпідставне списання по касі та привласнення готівки.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑