30.     План ревізійної роботи: структура, зміст, порядок складання плану.

Плани КРР складаються на рік, квартал та індивідуально кожним контролером на конкретний місяць. Річний план КРР складає начальник КРС за 1-2 місяці до початку наступного року. Для складання річ. плану необхідно встановити які під-ва підлягають ревізії, який період, скільки працівників ревізійного апарату необхідно залучити до перевірки, скільки буде тривати ревізія(в людино-днях), в якому кварталі буде проведено ревізію.

Квартальний план складається на підставі річного плану КРР за 10-15 днів до початку кварталу. Він містить показники: назву під-ва, що підлягає ревізії; ревізований період(кількість місяців, за які проводиться ревізія); дати початку і закінчення ревізії; вид ревізії(комплексна або тематична); затрати часу на проведення ревізії(у людино-днях); відповідальний за проведення ревізії.

Індивідуальний план складає кожний працівник КР-го апарату на місяць або квартал на основі квартального плану КРР. Він повинен мати показники: назву під-ва, що ревізується; дані про попередню ревізію(ким, за який період вона проводилася); період, в який буде проводитися ревізія; кількість місяців в періоді, який підлягає ревізії; затрати часу у людино-годинах; дати початку і закінчення ревізії; вид ревізії; особи, що будуть проводити ревізію.

Для контролю проведення ревізії план має колонку “відмітки про виконання”. Всі структурні підрозділи ГоловКРУ Укр. Відповідно до вимог ЗУ “Про КРС в Укр” № 2939 складають піврічні плани КРР. Ці плани передбачають перелік об’єктів контролю, підстави для включення цих під-в до плану. Піврічні плани передбачають дату попередньої ревізії, плановий термін виконання ревізії, керівника ревізійної групи. При плануванні КРР треба враховувати, що ревізія під-ва, орг-ції в плановому порядку чи за ініціативою органів контролю може проводитися не частіше 1 разу на рік, а за поданням правоохоронних органів незалежно від кількості раніше проведених на цьому об’єкті перевірок.

Плановий термін проведення ревізії складає 30 роб. днів. ДКРС повинна координувати плани КРР з ін. контрольними органами – територіальними органами податкової інспекції, ДКУ, Держ. Митною службою, Пенсійним фондом Укр.

Плани повинні бути складені в установлені строки і передані на затвердження керівникові структурного підрозділу ДКРС вищого рівня. Зміни до планів КРР можуть вноситися не пізніше ніж за місяць до закінчення поточного півріччя на підставі обґрунтованої пропозиції про необхідність внесення таких коректив.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑