24.     Вказати методичні прийоми аналізу, які застосовуються в контрольно-ревізійній роботі, пояснити зміст та застосування техніко-економічних розрахунків.

До основних прийомів аналізу, які мають застосування при контролі фінансово - господарської діяльності належать  техніко-економічні розрахунки, порівняння даних, відносні та абсолютні величини, групування даних, тематичні обстеження.

Зміст камеральної перевірки – полягає в дослідженні обґрунтованості показників звітності і балансів даними за допомогою даних бухгалтерського аналітичного і синтетичного обліку чи податкового обліку.

Застосування – для дослідження фінансового стану під-ва, фінансових результатів діяльності та взаємовідносин по платежах до бюджету, цільових спеціальних державних фондів, розрахунків з банками, з іншими під-ми і організаціями.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑