20.     Методичні прийоми економічного аналізу в контрольно-ревізійній роботі.

          Методичні прийоми економічного аналізу широко застосовуються при здійсненні контролю фінансово-господарської діяльності п-ва. За їх допомогою фактичні дані, відображені у звітності співставляються з базисними періодами, плановими, нормативними та ін. показниками. Методи економ. аналізу застосовуються при вивченні фінансових результатів, наведених в балансі і звітності, для розкриття їх якісної сторони. При цьому застосовуються такі показники як відносні величини, виражені в коефіцієнтах, індексах та відсотках, абсолютні величини, порівняння даних.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑