161. Особливості організації та проведення перевірок органами внутрішнього фін. контролю на підпорядкованих під-вах.

Проведення ревізій і перевірок К-Р підрозділами міністерств і ін. центральних органів викон. влади та їх територіальних органів здійснюється відповідно до відомчих інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок.

Термін  проведення ревізії не повинен перевищувати 30 роб. днів, цей термін може бути продовжений з дозволу керівника органу, який призначив ревізію.

Посадові особи К-Р підрозділів міністерств і ін. центральних органів мають право:

1)       перевіряти на об’єктах контролю результати виконання планів, кошторисів, грошові, фін., бух. та ін. док-ти, наявність коштів і цінностей, а у разі виявлення підробок – вилучати необх. док-ти на термін до закінчення ревізії

2)       перевіряти правильність списання сировини, палива, ін. матеріальних цінностей, повноту оприбуткування готової продукції., списання відходів, а також вимагати від керівника об’єкта контролю здійснення контрольних обмірів обсягів виконаних робіт чи контрольного запуску сировини у вир-во

3)       вимагати від керівника проведення інвентаризації осн. фондів, ТМЦ, перевірки наявних коштів і розрах. у разі потреби – опечатувати каси і склади, комори тощо

4)       одержувати від посадових осіб письмові пояснення з питань, що виникають під час проведення ревізії.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑