159. Особливості реалізації матеріалів контролю, що здійснюється Рахунковою палатою при ВРУ.

Реалізація матеріалів перевірки здійснюється шляхом розгляду звітів на засіданнях колегій РП.

Звіти складаються за підсумками проведених перевірок і ревізій і за їх достовірність несуть персональну відповідальність відповідні посадові особи РП. Постанови та висновки колегії РП, що приймаються та затверджуються за результатами розгляду звітів, направляються об’єктам які перевірялися для відповідного реагування і вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень, відшкодування збитків завданих державі та притягнення винних осіб до відповідальності.

Про наслідки розгляду на колегії РП результатів перевірок про факти порушення закону, а також заподіяння шкоди державі, привласнення грошових або матер. ресурсів РП інформує ВРУ.

У разі виявлення фактів порушень чинного зак-ва РП надсилає листи През. Укр., КМУ, ін. органам виконавчої влади щодо потреби притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні чинного зак-ва та завданні матеріальної шкоди інтересам держави.

Якщо під час проведення перевірок виявлені факти привласнення коштів ДБУ, ін. матеріальних цінностей, факти корупції та ін. зловживань матеріали ревізії передаються до генеральної прокуратури України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑