157. Контроль касового і фактичного виконання державного бюджету Рахунковою палатою.

Перевірка касового і фактичного виконання бюджету, фінансово-господарської д-ті міністерств та ін. центральними органами виконавчої влади, яка стосується використання коштів ДБ, здійснюється за такими напрямками:

1)       з’ясовується виконання цими органами виконавчої влади завдань щодо законного та ефективного використання коштів БД  загальнодерж. цільових позабюдж. фондів

2)       перевіряється фінансовий стан галузі

3)       оцінюється розмір коштів отриманих з ДБУ на фінансування цільових комплексних науково-технічних програм

4)       з’ясовується чи отримувалися за рішенням МКУ кредити та які їх розміри, спрямування і використання

5)       перевіряється правильність і ефективність використання інвалюти

6)       виявлення фактів незаконного відвертання коштів БДУ на створення під-в, проведення благодійних захадів тощо

7)       контроль правильності витрачання коштів на утримання апарату управління

8)       контроль правомірності спрямування за призначенням сум коштів, отриманих у зв’язку з державною реєстрацією та видачею суб’єктам підпр. д-ті ліцензій на здійснення окремих видів д-ті

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑