154. Узагальнення інформації щодо виявлених порушень і прийняття рішень за матеріалами контролю виконання ДБ в системі ДКУ.

За результатами контролю виконання ДБ в системі ДКУ можуть бути виявлені бюджетні правопорушення (БП)– факти недотримання учасником бюджетного процесу чинного бюджетного законодавства стосовно порядку складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету чи звіту про виконання бюджету.

До розряду БП, за здійснення яких можуть призупинити бюджетні асигнування належать:

- несвоєчасне і неповне подання звітності про виконання бюджету

- невиконання вимог БО, складання звітності та внутр. фін. контролю за БК та недотримання порядку перерах. цих коштів

- надання недостовірних звітів та інформації про виконання бюджету

- порушення розпорядниками БК вимог про прийняття ними бюджетних зобов’язань

- нецільове використання БК.

Для узагальнення інформації щодо виявлених порушень за рез. контролю виконання ДБУ органами ДКУ складається “Протокол про бюджетні правопорушення”. Цей док-т на відміну від Акту ревізії оформлюється посадовими особами відповідного територіального органу ДКУ на підставі довідок, що складаються за результатами проведених перевірок та матеріалів звітності при аналізі якої виявлено факти БП.

Протокол про БП не оформлюється, якщо за рез. контролю складається акт ревізії.

У Протоколі зазначається :

•        Дата і місце його складання

•        Відомості про учасників бюдж. процесу, яким вчинено БП

•        Час вчинення і сутність БП із зазначення положень законодавчих і нормативно-правових актів які було порушено

•        Пояснення керуючої особи органу, установи під-ва де вчинено БП

•        Додаток до протоколу

Протокол складається у 4 примірниках і підписується посадовою особою відділення ДКУ яка його склала та передається в строк до 2 роб. днів для викладу пояснень та підпису керівному органу об’єкту перевірки де вчинено БП.

При наявності зауважень і пояснень щодо змісту протоколу або у разі відмови від його підписання керівник об’єкту перевірки робить про це відповідний запис із викладенням мотивів своєї відмови.

Протягом 3 роб. днів після підписання або відмови від підписання оригінал протоколу передається для прийняття рішення про накладання стягнення за БП до вищестоящого органу ДКУ, керівник якого має право накладати стягнення за БП.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑