150. Основні напрями і методика контролю стану БО і достовірності звітності БУ.

Напрями ревізії:

1)       перевірка організації облікової і контрольної роботи в бух-рії БУ (метод обстеження аналізу даних планів роботи бух-рії щодо організації внутр. контролю, застосування ОЕМ, методи візуальної перевірки наявності посадових інструкцій, забезпечення нормативною документацією, інструкціями)

2)       перевірка організації архіву облікової інформації (обстеження архівних приміщень, нормативно-правова перевірка дотримання архівних справ, оцінка стану збереження архівної інформації)

3)       перевірка дотримання методики БО за ревізований період:

•        контроль виконання заходів з реалізації наслідків попередньої перевірки

•        перевірка правильності застосування ПР БУ

•        перевірка наявності і повноти складу облікових реєстрів синтетичного і аналітичного обліку

•        перевірка дотримання методики облікових записів в поточному БО та відповідності даних синтетичного обліку даним аналітичного обліку

•        перевірка стану первинного обліку

4)       перевірка стану звітної дисципліни і достовірності звітності

•        перевірка дотримання термінів здачі місячної, квартальної і річної звітності та повноти її обсягів

•        перевірка правильності складання і достовірності фінансової звітності БУ

5)       перевірка стану БО

•        перевірка організації БО

•        перевірка оформлення первинних док-тів

•        перевірка визначення якісного рівня обліку (перевірка дотримання методики ведення реєстрів та правомірності облікових записів)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑