149. Методичні прийоми і способи контролю фактичних видатків на утримання БУ.

Основні напрями контролю:

1.       перевірка наявності затвердженого єдиного кошторису доходів і видатків та розрах. до нього, правильності його формування щодо вимог діючого законодавства – метод аналізу поточної звітності про кошторисні цільові призначення БК, касові та фактичні видатки у розрізі їх видів за кодами економ. класиф.

2.       перевірка видатків на ЗП (КЕК 1111) – метод нормативно-правової перевірки даних тарифікаційних списків, штатних розписів, виробничих показників – нормативів навантаження на 1 працівника

3.       перевірка видатків на загальнообов’язкове державне соц. страх. (КЕК 1020)

4.       перевірка видатків на службові відрядження (КЕК 1140)

5.       контроль видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕК 1160)

6.       контроль видатків на придбання обладнання та інвентарю (КЕК 1130)

7.       контроль видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (КЕК 2110)

8.       контроль витрачання коштів на кап. ремонт (КЕК 2133)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑