148. Основні методичні прийоми і способи контролю виконання кошторисів БУ.

Основні напрями ревізії:

1)       контроль операцій з використання бюджетних і спеціальних позабюджетних коштів на рах. в банку

-        правомірність відкриття поточних бюджетних поточних рах. по їх видах здійснюється методом нормативно-правової перевірки на відповідність вимогам бюджетного законодавства

-        перевірка тотожності залишків у виписках банків і даних БО БУ – метод порівняння даних з МО 2, Книгою Ж-Г.

2)       контроль стану збереження майна БУ

•        перевірка збереження, технічного стану та використання ОЗ і МШП

•        перевірка стану збереження запасів

•        перевірка дотримання умов збереження майна

•        перевірка стану обліку у матеріально-відповідальних осіб

•        перевірка повноти і своєчасності проведення інвентаризації майна та відображення її рез. в обліку

3)       ревізія факт. видатків на утримання БУ

•        перевірка наявності затвердженого єдиного кошторису доходів і видатків та розрах. до нього, правильності його формування щодо вимог діючого законодавства – метод аналізу поточної звітності про кошторисні цільові призначення БК, касові та фактичні видатки у розрізі їх видів за кодами економ. класиф.

•        перевірка видатків на ЗП (КЕК 1111)

•        перевірка видатків на загальнообов’язкове державне соц. страх. (КЕК 1020)

•        контроль видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (КЕК 2110)

4)       перевірка стану БО і достовірності звітності

•        перевірка організації облікової і контрольної роботи централізованої бух-рії БУ

•        перевірка методики БО

•        перевірка організації архіву облікової інформації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑