145. Методичні прийоми і способи контролю видаткової частини місцевих бюджетів.

Контроль здійснюється за напрямами:

1.       Перевірка обґрунтованості планування видатків на поточний рік по галузях та видах видатків у розрізі кодів економічної класифікації.

2.       Перевірка обґрунтованості внесення змін до кошторису видатків розпорядниками коштів протягом поточного року.

3.       Оцінка виконання видаткової частини бюджету за ревізований період по місяцях і кварталах року та виявлення відхилень і причин їх виникнення:

-        по видах поточних видатків захищених статей видатків

-        по розпорядниках коштів

-        по капітальних витратах

4.       Перевірка дотримання діючого порядку фін-ня з бюджету, своєчасності і повноти фін-ня заходів, передбачених бюджетом:

1)       БУ

2)       цільового фін-ня підприємницьких стр-р

3)       цільових програм соц. Напрямку

Здійснюючи перевірку треба встановити:

       Чи не допускалися випадки перерахування коштів з основного поточного рахунку бюджету на видатки, не передбачені бюджетом, на фінансові та ін. цілі

       Чи не приймалося органом місцевого самоврядування рішення на спрямування бюджетних коштів на видатки не передбачені бюджетом

       Чи не мали місце випадки спрямування коштів бюджету на депозитні рах. в банках як за ініціативою фін. органів так і виконавчої влади за посиланням на те, що ніби в бюджеті є тимчасово вільні кошти, хоча, фактично окремі видатки, передбачені бюджетом своєчасно  не фінансувалися.

5.       Контроль операцій з надання короткотермінових бюджетних позик, розрах. з бюджетами нижчих рівнів по дотаціях та субвенціях. Здійснюється на предмет встановлення:

•        Правомірності розрах. і обґрунтованості позик

•        Фактичного фін-ня

•        Використання за призначенням і виявлення фактів нецільового використання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑