138. Контроль розрахунків під-ва по платежам у Пенсійний фонд та фонд соціального страхування.

Ревізія розрахунків підприємств з органами соціального страхування є важливим напрямом ревізійної роботи.

Метою ревізії розрахунків із соціального страхування є контроль за правильністю, повнотою та своєчасністю здійснених відрахувань на соціальне страхування за всіма видами оплати праці за відповідний звітний період та перевірка своєчасності перерахування внесків і законності використання коштів Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування.

Перед проведенням ревізії розрахунків із соціального страхування передусім необхідно перевіряти, чи зареєстроване підприємство як платник страхових внесків за місцем свого знаходження уповноваженими особами Пенсійного фонду, відділення Фонду соціального страхування або галузевого комітету профспілок. Реєстрація має бути проведена в 10-денний строк від дня отримання свідоцтва про держреєстрацію підприємства.

Здійснюючи ревізію розрахунків з органами страхування, важливо перевірити використання страхувальником коштів Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування, зокрема :

•        цільове використання коштів Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування;

•        наявність документів, які підтверджують право на призначення відповідних витрат (листки непрацездатності, довідки та інші).

Треба звернути увагу на відповідність:

       сум допомоги, зазначених у листках тимчасової непрацездатності записам у розрахункових відомостях по заробітній платі;

       кількості оплачених за листками тимчасової непрацездатності днів даним табелів обліку робочого часу.

Перевіркою необхідно встановити своєчасність сплати нарахованих внесків до Фонду соціального страхування. За несвоєчасну сплату страхових внесків стягується пеня. Пеня нараховується з сум недоїмки за кожен прострочений день у розмірі, встановленому чинним законодавством. Пеня нараховується на повну суму простроченого платежу, починаючи із наступного дня після одержання заробітної плати, включаючи день сплати платежу.

          У разі порушення фінансової дисципліни з питань розрахунків за страховими внесками до винних осіб застосовуються санкції, передбачені чинним законодавством.

139. Пояснити, як виявити факти неправомірного заниження платежів у фонд соціального страхування.

140. Вказати напрями перевірки розрахунків з бюджетом по прибутковому податку із ЗП.

Див. питання 137.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑