11.      Предмет і об’єкти  ДФК.

Предмет ДФК – господарські операції і процеси, що здійснюються на підприємствах і організаціях різних форм власності з позиції законності, достовірності, а також ефективності використання і зберігання державного майна і коштів бюджетів.

Предметом ДФК є безпосередньо активи, які належать державі у формуванні, розподілі, володінні, використанні та відчуженні яких бере участь об’єкт, а також кошти які залишаються у розпорядженні підконтрольного об’єкта у зв’язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів держаних позабюджетних фондів, кредити, отримані під гарантії уряду Укр., а також  нормативно-правова д-ть підконтрольних об’єктів.

Об’єктами ДФК є підконтрольні об’єкти, що беруть участь у формуванні, розподілі, володінні, використанні та відчуженні активів, які належать державі, коштів, що залишилися у їх розпорядженні у зв’язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів та позабюджетних фондів та отримання кредитів під гарантії уряду України, а також операції, що проводяться підконтрольними об’єктами з такими активами.

          Об’єктами ДФК є юр. та фіз. особи, діяльність яких пов’язана з використанням майна різних форм власності, перш за все державного майна та коштів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑