126. Перевірка стану обліку ОЗ.

Надзвичайно важливе значення при організації ревізії основ¬них засобів (фондів) має оцінка стану бухгалтерського обліку та оперативного контролю за їх збереженням, який здійснює бухгал¬терія підприємства.

Контроль повноти закріплення об'єктів основних засобів за матеріально відповідальними особами в структурних підрозділах підприємства здійснюється методом порівняння даних Книги го¬ловних рахунків про залишок на перше число місяця по рахунку 10 «Основні засоби» з підсумковими даними оборотної відомості про залишки основних засобів у розрізі матеріально відповідаль¬них осіб. Використовуючи дані бухгалтерії з аналітичних рахун¬ків по розрахунках з оплати праці матеріально відповідальних осіб, можна виявити факти порушень, коли ці працівники не не¬суть відповідальності за збереження основних засобів (у зв'язку із перебуванням у довгострокових відпустках по догляду за ди¬тиною до трьох років або тривалим перебуванням на лікарняному з тимчасової непрацездатності, звільненням з роботи без передачі іншим працівникам матеріальних цінностей, які за ними обліко¬вувалися).

Контроль відображення господарських операцій в обліку по джерелах надходжень і вибуття ОЗ, витрат на ремонт, правильність відображення в обліку амортизації ОЗ здійснюється методом перевірки кореспонденції бухгалтерських рахунків, ви¬ходячи зі змісту господарської операції, відображеної у первин¬ному документі.

Правильність обліку витрат на ремонт ОЗ контролюється на підставі даних Ж № 5 з Д-ту рах. 23, 91, 92 і субрах. 949.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑