121. Напрями контролю, джерела інформації при перевірці фін. і податкової звітності під-ва.

Перевіряється правильність ведення обліку касових операцій, порядок ведення обліку витрат і с/в продукції, доходів і результатів д-ті, стан дебіторської і кредиторської заборгованості, стан розрах. з бюджетом і позабюджетними фондами тощо. При цьому основна увага звертається на своєчасність, повноту і обґрунтованість відображення господарських операцій у первинних док-тах і облікових реєстрах і на те, яким чином взаємозв’язані ці операції з визначенням обсягів оподаткованого прибутку під-ва. Поглиблене вивчення стану БО і податкового обліку по окремих розділах облікового процесу здійснюється за схемою, що включає набір прийомів документального контролю, які виконуються у такій послідовності:

1)       вивчення осн. нормативних док-тів з БО і податкового обліку певного об’єкту контролю

2)       опис альтернативних облікових рішень, наведених у П(с)БО, щодо методів оцінки та БО даного об’єкту контрою

3)       перелік первинних док-тів за розділом облікового процесу

4)       визначення регістрів синтет. і аналіт. обліку за даним розділом облік. процесу

5)       можливі типові порушення щодо оформлення і відображення в БО і податковому обліку відповідних господарських операцій

6)       класифікація господ. операцій на типові і нетипові для визначення методів контролю за розділом облікового процесу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑