118. Перевірка організації облікової роботи в бух-рії під-ва.

Послідовність і напрями контролю:

1)       перевірка облікової політики ревізованого під-ва починається з встановлення наявності наказу про облікову політику та оцінки його змісту на відповідність діючому законодавству та особливостям функціонування під-ва. При цьому перевіряються наступні питання:

-        дотримання при підготовці облікової політики припущень і вимог, що встановлені П(с)БО та ін. нормативними док-тами

-        повнота розкриття обраних при формуванні облікової політики способів ведення БО, які суттєво впливають на оцінку показників фін. звітності і стан звітної дисципліни загалом

-        системність організації внутрішньогосподарського контролю

-        обґрунтованість вибору під-вом форми ведення БО

-        наявність посадових інструкцій, робочого плану рах., затверджених графіків документообігу, порядку проведення інвентаризацій майна і зобов’язань

-        організація податкового обліку

2)       перевірка обґрунтованості планів роботи бух-рії і стану їх виконання. Обґрунтованість обсягів роботи щодо вдосконалення обліку та контролю визначається за методом аналізу даних про виявлені порушення при здійсненні попередніх перевірок та плану роботи бух-рії з удосконалення обліку, обстеження обсягів застосування комп’ютерних технологій в обліковому процесі

3)       перевірка планування та організації праці робітників бух-рії

4)       перевірка наявності нормативно-правової інформації, забезпечення бух-рії банкам типових форм первинної документації, облікових реєстрів, а також технологічними інструкціями з експлуатації при здійснення обліку із застосуванням ПЕОМ

5)       перевірка організації архіву облік. інформації. Встановлюється наявність у бух-рії описів архівних справ по роках і правильність складання актів про знищення док-тів, по яких закінчився нормативний термін зберігання. Перевіряється наявність дозволів гол. бух-ра на кожний випадок отримання документів з архіву

6)       перевірка використання гол. бух-ром своїх прав і виконання службових обов’язків як керівником облікової і контрольної роботи на ревізованому під-ві.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑