116. Завдання і джерела ревізії стану обліку, внутрішньогосподарського контролю і звітності.

Завдання ревізії:

-        дати загальну оцінку стану облікового процесу на ревізованому під-ві

-        визначити, чи забезпечує облік системний контроль за фін.-господарською д-тю під-ва, збереженням і використанням матеріальних ресурсів, станом розрахунків

-        дати оцінку достовірності звітності під-ва, установити наявні порушення в бух. та податковому обліку під-ва і розробити належні заходи щодо реалізації матеріалів контролю

Джерела ревізії:

1)       статут, засновницькі док-ти, протоколи зборів засновників, реєстри акціонерів виписки з протоколів зборів акціонерів

2)       накази про облікову політику, положення про бух-рію як структурний підрозділ управл. персоналу під-ва, посадові інструкції працівників бух-рії, плани роботи і матеріали з їх виконання, методичні розробки бух-рії і відділів внутрішнього контролю та ін. внутр. регламенти під-ва

3)       первинні док-ти, графіки документообігу, порядок проведення інвентаризацій на під-ві

4)       реєстри аналітичного, оперативного, синтетичного і податкового обліку

5)       звітність (статистична, податкова, бух.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑