115. Методичні прийоми і способи контролю розрахунково-платіжної дисципліни на під-ві.

Перевірка дотримання розрахунково-платіжної дисципліни здійснюється для виявлення причин низької платоспроможності під-ва. Із застосуванням прийомів аналітичних і структурних групувань даних балансу та Журналів №№ 1, 3 і відомостей до них вивчається стан розрахунково-платіжної дисципліни під-ва. Досліджується динаміка складу кредиторської і дебіторської заборгованості, особливо неправомірної заборгованості, з термінами оплати, що минули, а також організація розрахунків з покупцями, оскільки від неї залежать обсяги реалізації продукції, стан дебіторської заборгованості, надходження оплати грошовими коштами. Важливою є оцінка співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості. Значне перевищення дебіторської заборгованості завжди свідчить про нестійкий фін. стан ревізованого під-ва і тому загрожує його платоспроможності у довгостроковій перспективі. А причинами значного збільшення кредиторської заборгованості роти дебіторської можуть стати погіршання стосунків з клієнтами, зменшення к-ті покупців продукції тощо.

Детальному вивченню підлягають причини порушення платіжної дисципліни (відвантаження продукції покупцям, які вже мають заборгованість перед під-вом, некоректне надання знижок на реалізовану продукцію, наявність претензій покупців щодо якості продукції, термінів виконання та ін. умов господарських договорів).

Ревізор звертає увагу на тимчасове завантаження оборотних коштів у позаоборотні активи, що негативно впливає на стан розрахунково-платіжної дисципліни (зайві внески коштів у бюджет у зв’язку із завищенням авансових платежів, застосуванням штрафних економічних санкцій, здійсненням капітальних і довгострокових фін. інвестицій при недостатності або відсутності власних і довгострокових позичених коштів тощо).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑