Питання для самоконтролю

1.     Навести визначення понять: метод, методика, методологія.

2.     Яке значення має знання методології навчальної дисципліни для формування фахівців у галузі менеджменту персоналу?

3.     Що собою являє менеджмент персоналу?

4.     Назвати основні методологічні аспекти менеджменту персоналу як процесу, сфери практичної діяльності.

5.     У чому полягає мета менеджменту персоналу?

6.     Пояснити поняття об’єкта і суб’єкта менеджменту персоналу.

7.     Розкрити суть змісту і форми менеджменту персоналу.

8.     Що є субстратом у менеджменті персоналу?

9.     Які функції покладаються на менеджмент персоналу?

10. Назвати і пояснити принципи менеджменту персоналу.

11. Розкрити основні зв’язки менеджменту персоналу з внутрішнім і зовнішнім середовищем.

12. Що собою являє стратегія менеджменту персоналу?

13. Що собою являє політика менеджменту персоналу?

14. Назвати основні завдання менеджменту персоналу в організації.

15. Що є продуктом менеджменту персоналу?

16. Розкрити мету і завдання навчальної дисципліни “Менеджмент персоналу”.

17. Що є предметом навчальної дисципліни?

18. Що слугує об’єктом для навчальної дисципліни “Менеджмент персоналу”.

19. З якими дисциплінами навчального плану логічно пов’язана дисципліна “Менеджмент персоналу”?

20. Назвати і пояснити основні аспекти методології менеджменту персоналу як галузі науки.

21. Які методи використовуються в наукових дослідженнях менеджменту персоналу?

22. Навести тлумачення ключових понять навчальної дисципліни: “менеджмент ”, “персонал”, “організація”.

23. Як класифікується персонал за професійними категоріями?

24. Що собою являє структура персоналу?

Література

1.   Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики. Под научной ред. Р. Марра  и Г. Шмидта. – М., МГУ, 1997.

2.   И. Хентце. Теория управления кадрами в рыночной экономике. – М., 1997.

3.   Словник української мови. Том 5. – К.: Наукова думка, 1974.

4.   Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – 2-е изд. доп і перераб. – М.; ИНФРА – М., 2002 .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107  Наверх ↑