Література:

1.   Конституція України - К.: Преса України, 1997.- 80 с.

2.   Кодекс законів про працю України // Закони про працю. – К., 1997 – С.3-83.

3.   Закон України “Про зайнятість населення” // Закони України. Т.1. – К., 1996 – С.252-268.

4.   Закон України “Про колективні договори і угоди” // Закони України. Т.6. – К., 1996 – С.5-11.

5.   Закон України “Про оплату праці” // Закони України. Т.8. – К., 1997 – С.210-218.

6.   Закон України "Про охорону праці" // Закони України. Т.4. - К., 1996. - С.114-133.

7.   Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" // Закони України. Т.15. - К., 1999. - С.332-343.

8.   Закон України "Про пенсійне забезпечення" // Закони України. Т.2. - К., 1996. - С.254-285.

9.   Класифікатор професій ДК 003-95. - К.: Держстандарт України, 1995.

10.           Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності.

Розділ 1. Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для всіх видів економічної діяльності.

Розділ 2. Професії робітників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. - Краматорськ: Центр продуктивності, 1998.

11.           Єдина технологія обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості України. -  К.: Інститут державної служби зайнятості, 2000. – 300с.

12.           Глухов В.В. Основы менеджмента: Учебно-справочное пособие. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1995. – 328с.

13.           Мордовин С.К. Управление человеческими ресурсами. Модульная программа для менеджеров. Модуль 16. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 270с.

14.           Пугачёв В.П. Руководство персоналом организации: Учебник. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 279с.

15.           Управление персоналом организации: Энциклопедический словарь / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА –М, 1998. – VIII, 453с.

16.           Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации: Учебно-практическое пособие. – М.: ЗАО Бизнес-школа Интел-Синтез, 2002. – 368с.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107  Наверх ↑