Додаток А

Приклади біологічних активів і сільськогосподарської продукції

Активи

Сільськогосподарська продукція, на яку поширюється Положення (стандарт) 30 «Біологічні активи»

Додаткові біологічні активи, на які поширюється Положення (стандарт) 30 «Біологічні активи»

Продукти переробки, на які не поширюється Положення (стандарт) 30 «Біологічні активи»

Тваринництво. Довгострокові біологічні активи

Основне стадо овець*

Молоко, каракульські смужки, вовна, гній

Приплід

Пряжа, бринза, м’ясопродукти

Основне стадо великої рогатої худоби*

Молоко, гній

Приплід

Сметана, масло, сир, м’ясопродукти

Основне стадо свиней*

Гній

Приплід

М’ясопродукти

Поточні біологічні активи

Тварини на вирощувані та відгодівлі

Приріст живої маси, гній

 

М’ясопродукти

Риба (риборозведення)

Товарна риба

Матеріал для розведення риби

Рибні продукти

Доросла птиця

Яйця, пташиний послід

 

М’ясопродукти

Сім’ї бджіл

Мед, віск, прополіс тощо

Нові рої

 

Рослинництво. Довгострокові біологічні активи

Виноградники

Виноград

Чубуки

Виноматеріали, сікоматеріали

Сади дерева в лісі (лісовий масив)

Плоди, деревина ділова, дрова

Саджанці

Сухофрукти, консерви фруктові, пиломатеріали

Поточні біологічні активи

Зернові культури, овочеві культури

Зерно, зернові відходи, солома, овочі

 

Борошно, крупа, комбікорми, консерви овочеві, соління

Технічні культури

Тютюнове листя, насіння соняшнику, цукрові буряки

 

Тютюн ферментів, масло рослинне, цукор

Кормові культури

Зелена маса, коренеплоди

 

Силос, сінаж

Розсадники

 

Саджанці

 

 

* До основного стада належать продуктивні тварини, які систематично надають сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи.

Додаток Б

 Акт оприбуткування приплоду

Підприємство

Код

Відділок (цех)

Ферма

Бригада

Акт №___ на оприбуткування приплоду тварин і звірів

Рік

Місяць

Число

Група тварин, вид звірів

Операція

Прізвище, імя, по батькові бригадира

Прізвище та ініціали особи,  за якою закріплено тварину і звірів

Кличка або номер матки

Народилися живими

 

Інвентаризаційний номер (присвоєний)

Народилися мертвими, голів

Відмітка (кличка, масть, інші дані)

Розписка про одержання приплоду

Бички, хрячки, баранчики  і т. ін.

Телички, свинки, ярочки   і т. ін.

Кількість голів

Маса, кг

Кількість голів

Маса, кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

Бригадир___________________________

            (підпис)

Зоотехнік___________________________ 

            (підпис)

Завідувач ферми_____________________ 

            (підпис)

 

Додаток В

Відомість зважування тварин

Дільниця_____________________________________________________

Начальник дільниці______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Відомість___________________зважування тварин «__»________200_р.

Група тварин__________________________________________________

За ким закріплені тварини_______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Номер тварин або станка (гнізда)

 

Кількість голів

Жива маса на «__»______200_р.

(попереднє зважування)

 

Жива маса на дату зважування

 

Всього:

Середня жива маса 1 голови –

Головний ветлікар_______________________

              (підпис)

Зоотехнік-селекціонер____________________

              (підпис)

Економіст цеху__________________________

              (підпис)

dПідпис оператора, за яким закріплено тварин____________________

                   (підпис)

Додаток Г

 Акт на переведення тварин із однієї статево-вікової групи до іншої

 

Підприємство

 

Шифр

Відділок

Ферма (цех)

Акт №___ на переведення тварин з групи до групи та на вибракування тварин з основного стада

Рік

Місяць

Число

Операція

Одержувач

Відправник

Сума зносу, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

        

Інвентаризаційний номер

Рік народження

Стать, порода, клас, масть, інші особливості

Кількість голів

Маса, кг.

Балансова вартість

Походження

Клас по бонітуванню

За ким закріплені тварини

Батько

Мати

Прізвище, імя, по батькові

Підпис

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Шифр синтетичного і аналітичного рахунка

Дебет

Разом

 

Кредит

 

 

24

25

26

27

Завідувач ферми__________________________

             (підпис)

Бригадир   __________________________

             (підпис)

Тварин здав  __________________________

          (підпис)

Перевірив бухгалтер_______________________

          (підпис)

                Затверджую:

«___»____________200_р.

Зоотехнік ______________

                    (підпис)

Додаток Д

 Акт на вибуття худоби і птиці.

Підприємство

 

Шифр

Відділок

Ферма

Акт №___ на вибуття тварин, птиці (забій, падіж)

Рік

Місяць

Число

Операція

Відправник

Одержувач

Шифр синтетичного і аналітичного рахунку, дебет

Прізвище, імя по батькові завідувача ферми (бригадира)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група тварин, вид птиці за роками народження

 

Інвентаризаційний номер, порода

Стать

Вік, міс.

Вгодованість

Шифр синтетичного і аналітичного рахунка, кредит

Кількість, голів

Жива маса, кг.

Балансова вартість,, грн..

Причина вибуття

Діагноз

Прізвище, імя по батькові за ким закріплено тварину

Підпис

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

Додаток.  Акт на вибракування тварин з основного стада №__________

від «___»____________200_р.

Завідувач ферми________________________ 

            (підпис)

Ветлікар, веттехнік______________________ 

            (підпис)

Чабан (свинар)__________________________ 

            (підпис)

  Зоотехнік______________________________

              (підпис)

  Гуртоправ______________________________________

              (підпис)

Додаток Е

Лімітно-забірна картка.

Підприємство ______________________________________________

Забірна картка №__ на отримання кормів і матеріалів зі складу №__

Видана ____________________________________________________

          (найменування отримувача кормів, матеріалів)

на_____________місяць 200_р.

Вид кормів (матеріалів)

сіно

зерно

буряк

овес

картопля

мішки

Ліміт відпуску (ц)

 

 

 

 

 

 

Підпис розпорядника __________________________

Головний бухгалтер ___________________________

Дата видачі карти ______________200_р.

Назва

Назва

Дата відпуску

Кількість (вага)

Розписка в отриманні (видачі)

Дата відпуску

Кількість (вага)

Розписка в отриманні (видачі)

 

Додаток Ж

Журнал обліку виконаних робіт

Найменування об'єкта  ____________________________  Адреса  ____________________________________________

Шифр об'єкта _____кількість квартир  _______________  Площа (кв. м)  ______________________________________

Замовник  _______________________________________  Договір №  ___     від  ___________ р.

Кошторисна вартість  _____________________________  Склав ______________________________________________                                                           .                                        (посада П. І. Б.)
Перевірив  ___________________________________________      Погоджено: виконавець робіт __________________________

№ з/п

Найменування конструктивних

елементів і видів робіт

Шифр одиничної  розцінки

Одиниця виміру

Ціна за одиницю    (тис грн)

К-ть робіт за  кошторисом

Загальна вартість    за кошторисом БМР

Фактично виконано робіт з поча-тку будів-ництва БМП

Виконано робіт

за січень

за лютий

за березень

за І кв.

за ІVкв.

за ____ р.

Кількість

Вартість

к-ть або % готовності

вартість

к-ть або % готовності

вартість

к-ть або % готовності

вартість

к-ть або % готовності

вартість

к-ть або % готовності

вартість

к-ть або % готовності

вартість

А

Б

В

Г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

32

33

34

35

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накладні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (посада П. І. Б.)                               (посада П. І. Б.)                        

  Всього

              Начальник дільниці (виконавець робіт)

Додаток И

ТИПОВА ФОРМА № КБ-3

__________________________________________________________________

(підприємство, організація – складач форми)

Ідентифікаційний код підприємства, організації – складача форми за ЄДРПОУ__________

Замовник __________________________________________________________

Генпідрядник________ ______________________________________________

Субпідрядник ______________________________________________________

Контракт (договір) № _____ від «___»______________200_року

Найменування будівництва та його адреса ______________________________

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ ПІДРЯДНИХ РОБІТ

За ________________200_ року

Найменування обєктів, пускових комплексів і технологічних етапів

Вартість виконаних робіт

З початку по звітний місяць включно

У тому числі за звітний місяць

 

 

Всього

У тому числі:

Всього,

в поточних цінах станом на  ____

З них: будівельно-монтажні роботи

Будівельно-монтажні роботи

Інші супутні витрати

А

1

2

3

4

5

Всього по будові (без ПДВ)

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

ПДВ – всього по будові

 

 

 

 

 

Всього по будові з урахуванням ПДВ

 

 

 

 

 

 

 М.П. Субпідрядник_____________________ «___»______________200_ року

 М.П. Генпідрядник_____________________ «___»______________200_ року

 М.П. Замовник________________________ «___»______________200_ року

dДодаток К

ТИПОВА ФОРМА № КБ-2В

__________________________________________________________________

      (підприємство, організація – складач форми)

Ідентифікаційний код підприємства, організації – складача форми за ЄДРПОУ__________

Замовник __________________________________________________________

Генпідрядник________ ______________________________________________

Субпідрядник ______________________________________________________

Контракт (договір) № _____ від «___»______________200_року

Найменування будівництва та його адреса ______________________________

Найменування обєкта _______________________________________________

Підстава: договірна ціна, складена в поточних цінах станом на_____________

АКТ № ___ ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ

за ________________200_ року

№ п/п

Найменування робіт і витрат

Обґрунтування (шифр і

№ пози­ції нормативу)

Одиниця виміру

Кіль­кість

Поточна ціна одиниці, грн

Виконано робіт (витра­ти), грн

Витрати праці пра­цівників на обсяг ро­біт, люд.-год.

І

Разом прямі витрати

 

грн

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

— вартість матеріалів, виробів та конструкцій

 

грн

 

 

 

 

 

— заробітна плата

 

грн

 

 

 

 

 

вартість експлуатації машин

 

грн

 

 

 

 

II

Загальновиробничі витрати

 

грн

 

 

 

 

III

Кошти на зведення та розби­рання  тимчасових  будівель  і споруд

 

грн

 

 

 

 

IV

Додаткові  витрати  при  вико­нанні  будівельно-монтажних робіт у зимовий (літній) період

 

грн

 

 

 

 

 

Разом вартість будівельно-мон­тажних робіт (І + II + III + IV)

 

грн

 

 

 

 

 

у тому числі зворотні суми

 

грн

 

 

 

 

V

Інші супутні витрати

 

грн

 

 

 

 

 

Разом (І + II + III + IV + V)

 

грн

 

 

 

 

VI

Прибуток

 

грн

 

 

 

 

VII

Адміністративні витрати

 

грн

 

 

 

 

VIII

Кошти на покриття ризику

 

 

 

 

 

 

 

Разом (І + 11 + НІ + IV + V + + VI + VII + VIII)

 

грн

 

 

 

 

IX

Податки, збори, обов'язкові пла­тежі, встановлені чинним зако­нодавством і не враховані скла­довими  вартості  будівництва (без ПДВ)

 

грн

 

 

 

 

 

Разом ((І + II + III + IV + V + + VI + VII + VIII + IX)

 

грн

 

 

 

 

X

Податок на додану вартість

 

грн

 

 

 

 

 

Всього за актом

 

грн

 

 

 

 

 

у тому числі зворотні суми

 

грн

 

 

 

 

М. П. Здав підрядник  ________________ «____»  __________  200_ року

М. П. Прийняв замовник  ______________ «____»  ___________  200__ року

Додаток Л

dddТИПОВА ФОРМА № ОЗ-4

__________________________________________________________________

        (підприємство, організація )

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ__________

 __________________________________________________________

d                                                Затверджую:

__________________________

«____»___________200_р. №

dАКТ НА СПИСАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

№ документа

Дата складання

Код  виду операції

Цех, відділ, дільниця

Дебет

Кредит

Сума

Сума запису за даними переоцінки на _____р. чи за документами придбання

Номер

Код

Норми амортизаційних відрахувань

Транспортні засоби

Рік випуску

Дата введення в експлуатацію (місяць, рік)

Пробіг, км

Рахунок, субрахунок

Код аналітичного обліку

Рахунок, субрахунок

Код аналітичного обліку

Інвентарний

Заводський

Рахунка обєкта аналітичного обліку (для віднесення амортизаційних відрахувань)

Норми амортизаційних відрахувань

На повне відновлення (знос)

Капітальний ремонт

Вид автомобіля, причепа, напівпричепа

Код

З початку експлуатації

Після останнього капітального ремонту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

Комісія, призначена наказом/розпорядженням від «_ » _________    р. № зробила огляду втомобіля/причепа,

напівпричепа марка      модель______ тип__ вантажопідйомність/міст­кість ____ двигун №____шасі №___________________ державний номер

технічний паспорт №_____________ маса об'єкта за паспортом__ наявність дорогоцінних металів______, що належать________________________

                      (найменування автогосподарства, підприємства)

Адреса автогосподарства (підприємства)_______________________________

У результаті огляду_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(автомобіля, причепа, напівпричепа, його агрегатів, вузлів і механізмів)

та ознайомлення з документами (паспорт, формуляр) комісія встановила:

1. Є на балансі автогосподарства (підприємства) з « »______________ р.

2.   Кількість ремонтів_____ на суму_______________ грн.

               2-га сторінка форми № 03-4
Зовнішній стан автомобіля _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(причепа, напівпричепа)

На автомобілі (причепі, напівпричепі) відсутні вузли та деталі_____________________________________________________________________________

Висновки комісії_____________________________________________________________________________________________________

Додаток. Перелік документів, що додаються____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голова комісії           _____________        _________ _______________________       

(посада)                                                         (підпис)                      (П І Б.)

Члени комісії            ____________         _________   ______________________

(посада)                                                         (підпис)                      (П. І. Б.)

4-та сторінка форми № 03-4

Підлягають оприбуткуванню такі деталі та вузли:

 

Номер

Найменування

Одиниця виміру

Кількість

Ціна

Сума

за порядком

за каталогом

номенклатурний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом_________________________________________

Розрахунок результатів списання автомобіля___________

 

Витрати на списання

Надійшло від списання

найменування, документів

стаття витрат

сума

найменування документів

цінності

кількість

сума

 

 

 

 

 

 

 

 

вид

номенклатурний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати списання

У картці______________ вибуття основних засобів відмічено

«____ »________________ р.

Головний бухгалтер__________________________________

Додаток М

ТИПОВА ФОРМА № 2-ТН

ПОДОРОЖНІЙ ЛИСТ №___ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ

  Місце

Робота водія та автомобіля

операція

час за графіком

нул. пробіг, км

дані спідометра

час фактичний, час., міс., год., хв.

год.

хв.

 

1

2

3

4

5

6

7

Виїзд із гаражу

 

 

 

 

 

 

Повернення в гараж

 

 

 

 

 

 

Рух пального, літрів

Марка пального

Код марки

видано

залишок

час. роб., год.

виїзні

повернені

спец.

устат.

двигуна

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

підписи

заправника

механіка

механіка

диспетчера

 

 

 

 

 для штампу

підприємства  Режим роботи____________  код_______                        

       Колона ____________Бригада__________

Автомобіль______________________________Гар. №

Водій___________________________________Гар. № ______________

Причеп 1________________________________Гар. №______________

Причеп 2________________________________Гар. №______________

Супроводжуючі особи_________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Завдання водієві

 

В чиє розпорядження

час

Кількість годин

Звідки взяти вантаж

Куди доставити вантаж

Найменування вантажу

Кількість ходок з вантажем

Відстань, км

Перевезти, тон

прибуття

вибуття

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посвідчення водія перевірив, завдання видав, видати пального ______________________________________літрів

Підпис диспетчера____________________________________________________________________________

Водій за станом здоровя до управління допущений, підпис_________________________________________

Виїзд дозволено, підпис механіка_______________________________________________________________

Автомобіль прийняв, підпис водія______________________________________________________________

При поверненні автомобіль (справний, несправний)

Здав водій__________________________________________________________________________________

Прийняв механік____________________________________________________________________________

Особливі відмітки_____________________________________________________________________________

 

№ поїдки

Номери прикладених товарно-транспортних накладних і талонів замовника

Відпрацьовано, год., хв.

Провезено, тон

Виконано, ткм

Підпис та печатка вантажовідправника

Маршрут руху (заповнюється замовником)

звідки

куди

25

26

27

28

29

30

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dЗдав водій __________________ Прийняв диспетчер ___________________ Таксування _____________________________________________________________________

 

Витрата пального (літрів)

Час в наряді, год., хв.

Кількість поїздок з вантажем

Пробіг, км

Перевезено, тон

Виконано, ткм

Зарплата

Код

Сума

всього

вт ч автомобіля

загальний

В т. ч. з вантажем

всього

В т ч в причепах

всього

В т ч в причепах

За нормою

Фактично

автомобіля

причепа

 

 

автомобіля

 

 

причепа

На лінії

По тех. неспр.

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код марок автомобіля _____ причепів____________ автомобіле-днів у роботі _______________

Додаток Н

   Місце

  для штампу

  підприємства           

  Типова форма № 3

ПОДОРОЖНІЙ ЛИСТ СЛУЖБОВОГО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ №___

«____»_____________200_р.          коди

  Режим роботи_________________________________________          ____________

  Автомобіль ___________________________________________          ____________

  Водій ________________________________________________          ____________

  Колона______________________бригада___________________          _____________

1. Завдання водієві

2. Робота водія та автомобіля

3. Рух пального, літрів

У чиє розпорядження

Час прибуття

Час вибуття

Показники спідометра

Час фактичний

Марка пального

Код марки

видано

Залишок: при виїзді

При повер-ненні

При виїзді з гаражу

При поверненні

При виїзді з гаражу

При поверненні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

  Підпис заправника ____________________________________________

  Посвідчення водія перевірив, завдання видав, диспетчер ________________________________________________

  Водій за станом здоровя до керування допущений, лікар________________________________________________

  Виїзд дозволено, механік___________________________________________________________________________

  Автомобіль прийняв, водій_________________________________________________________________________

  Автомобіль здав, водій_____________________________________________________________________________

  Автомобіль прийняв, механік________________________________________________________________________

 

4. Результати роботи автомобіля

Витрати пального, л

Загальний пробіг, км

Час у наряді, год.

Розрахунок вартості послуг

Розрахунок зарплати водієві

13

14

15

16

17

18

За нормою

Фактично

 

 

За пробіг

 

За пробіг

 

 

 

 

 

За час в наряді

 

За час в наряді

 

 

 

 

 

всього

 

всього

 

 

  Особа, що користувалася автомобілем ________________________________________________________________________

                підпис, печатка (штамп)

  особливі відмітки __________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

  Бухгалтер, підпис___________________________    Таксувальник, підпис ________________________________

 

Додаток П.

ФОРМА 03-2

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ                                            Затверджую:

АКТ

ПРИЙМАННЯ-ЗДАЧІ ВІДРЕМОНТОВАНИХ,

РЕКОНСТРУЙОВАНИХ ТА МОДЕРНІЗОВАНИХ ОБ'ЄКТІВ

 

Номер документа

Дата складання

Код особи, яка відпові­дає за збереження основних засобів

Код виду операцій

 

 

 

 

 

 

Цех, відділ, лінія

Дебет

Кредит

Сума

Номер

Рахунок, субрахунок

Код аналітичного обліку

Рахунок, субрахунок

Код аналітичного обліку

інвентарний

заводський

1

2

3

4

5

6

7

8

 

На замовлення № ___ від «___»__________200_ р. — наказ про _____________

____________________________________________________________________

Здав  механік_____________________________

Прийняв  начальник транспортного цеху_______

dДодаток Р

                                                                   

                                                                               

підприємство, організація                                                                           

                                                         Типова форма № М-20                     

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ                                      Код за ДКУД                         

НАКЛАДНА  № __________

на відпуск товарно-матеріальних цінностей

"____"______________200_р.

Виробник (постачальник)                                                                          

______________________________

______________________________    Код ________________

назва, адреса, банківські реквізити               

Замовник (платник)                                                                        

______________________________

______________________________    Код ________________

назва, адреса, банківські реквізити               

dОдержувач                                                                        

______________________________

______________________________    Код ________________

назва, адреса, банківські реквізити               

Підстава                                                                              

______________________________

______________________________    Додаток до товарно-транспортної накладної №___

№ договору, наряду             

Через кого                                                                          

______________________________                   

ініціали, прізвище, № та дата видачі довіреності

 

Кореспондуючий рахунок

Матеріальні цінності

Одиниця виміру

Кількість

Ціна, грн. коп..

Сума, грн. коп..

Рахунок, субрахунок

Код аналітичного обліку

Найменування, ґатунок, розмір, марка

номенклатура

код

найменування

Підлягає відпуску

Відпущено

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Усього відпущено _____ найменувань  на суму _____________ грн. коп..

Відпуск дозволив директор ______________________________________

Головний бухгалтер_____________________________________________

Відпустив зав. складу____________________________________________

Одержав зав. відділу_____________________________________________

Додаток С

Типова форма № М-7

_________________________________

      Підприємство, організація

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ____________________      Код за УКУД _________________________

                                    ЗАТВЕРДЖУЮ:

                      Керівник підприємства  ________________________

                                                    підпис, ПІП

АКТ № ____

ПРО ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛІВ

«_____» ____________________ 200_р.

 

№ документа

Дата складання

 

 

   Місце  складання акта___________________________________ 

   Початок прийняття ____________ Закінчення прийняття___________________

   Прийнято та оглянуто вантаж, що прибув за рахунком _____________________

   Посвідчення про якість (сертифікат) № ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

   Відправник ___________________________________________  (найменування та адреса)

   Одержувач ___________________________________________  (найменування та адреса)

   Постачальник_________________________________________  (найменування та адреса)   

   Дата відправлення продукції зі станції ________________________________________________________________________

   Дата і номер телефонограми чи телеграми_____________________________________________________________________

   За супровідними транспортними документами значилося:

 

Знак, марка,

пломба

Кількість місць

Вид упаковки

Найменування продукції, товару (вантажу) чи

номера контейнерів

Маса вантажу

Особливі

 відмітки

відправника

Дороги, пристані

1

2

3

4

5

6

7

   

                             Дата та час _________________ (год. хв.)

 

Прибуття на станцію

призначення

Видачі вантажу органом

транспорту

Розкриття вагона та інших транспортних засобів

Доставка на склад

 одержувача

1

2

3

4

 

  Умови зберігання продукції на складі одержувача - __________________________________________________________

  Стан тари та упаковки на момент огляду продукції - __________________________________________________________

  Кількість продукції, що не вистачає, визначено - _____________________________________________________________

  Інші дані _______________________________________________________________________________________________

  Висновок комісії_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Додаток. Перелік документів, що додаються - ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

  Директор ______________________________

  Матеріальні цінності прийняті та оприбутковані «____» _______________200_р.

  Комерційний акт № ____ «____» _______________ 200_р. 

Додаток Т

Обкладинка

Типової форми № М-1

ЖУРНАЛ

обліку вантажів, що надійшли

за ______________ 200_р.

 ________________________________

   підприємство, організація

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ____________________      

 Код за УКУД ___________________________________

За даним  зразком друкувати всі сторінки журналу

 

Реєстраційний номер

Дата

Постачальник

Транспортний документ

Товарний документ

Розписка про одержання документа

Прибутковий

ордер чи акт

про прийняття  вантажу

Запитання

про розшук

вантажу

Примітка

дата

номер

дата

номер

Вид вантажу

Сума, грн

дата

номер

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Додаток У

АКТ ЗАКУПІВЛІ № _____

«___» _________________ 200_ р. ____________________________________

dМною, ____________________________________________________________

Закуплено у _______________________________________________________

Паспорт серія ______ № ______________ виданий «___» _______________р.

Ким виданий ______________________________________________________

Проживає за адресою _______________________________________________

Такі товари:

 

№ п/п

Назва товару

Кількість

Ціна

Сума

 

 

 

 

 

 

 

Сума прописом ____________________________________________________

Гроші одержав _____________________________________________________

Гроші сплатив______________________________________________________

Додаток Ф

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

Від 30 листопада 1999 р. № 291

(зі змінами і доповненнями)

ПЛАН

РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АКТИВІВ, КАПІТАЛУ,

ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ ТА

ОРГАНІЗАЦІЙ

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

 

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

Клас 1. Необоротні активи

 

10

 

 

Основні засоби

 

101

Земельні ділянки

Усі види діяльності

 

102

Капітальні  витрати  на  поліп­шення земель

103

Будинки та споруди

104

Машини та обладнання

105

Транспортні засоби

106

Інструменти, прилади та інвентар

107

Робоча і продуктивна худоба

108

Багаторічні насадження

109

Інші основні засоби

 

11

 

 

Інші необорот­ні матеріальні активи

 

111

Бібліотечні фонди

Усі види діяльності

 

112

Малоцінні  необоротні  матері альні активи

113

Тимчасові (нетитульні) споруди

114

Природні ресурси

115

Інвентарна тара

116

Предмети прокату

117

Інші необоротні матеріальні ак­тиви

 

Продовження додатка Ф

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

 

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

 

12

 

 

Нематеріаль­ні активи

 

121

Права користування природни­ми ресурсами

Усі види діяльності

 

122

Права користування майном

123

Права на знаки для товарів і по­слуг

124

Права на об'єкти промислової вартості

125

Авторські та суміжні  з  ними

права

126

Виключено

127

Інші нематеріальні активи

13

Знос (амортизація) необо­ротних акти­вів

131

Знос основних засобів

Усі види діяльності

 

132

Знос інших необоротних мате­ріальних активів

133

Накопичена амортизація нема­теріальних активів

14

Довготермі­нові фінансо­ві інвестиції

141

Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

Усі види діяльності

 

142

Інші інвестиції пов'язаним сто­ронам

143

Інвестиції непов'язаним сторонам

15

Капітальні інвестиції

151

Капітальне будівництво

Усі види діяльності

 

152

Придбання (виготовлення) основних засобів

153

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

154

Придбання (створення) нематеріальних активів

155

Формування основного стада

 

Продовження додатка Ф

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

 

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

16

 

Довготермі­нова дебі­торська заборгованість

 

161

Заборгованість  за  майно,  що передано у фінансову оренду

Усі види діяльності

162

Довгострокові векселі одержав

163

Інша дебіторська заборгованість

17

Відстрочені податкові ак­тиви

171*

Відстрочений податок на прибуток

Усі види діяльності

172*

Відстрочені інші податкові активи

18

Інші необо­ротні активи

 

За видами активів

Усі види діяльності

19

Гудвіл при придбанні

 

За видами об'єктів інвестування

Усі види діяльності

 

 

191

Гудвіл

 

 

 

192

Негативний гудвіл

 

Клас 2. Запаси

20

Виробничі запаси

201

Сировина й матеріали

Усі види    діяльності

202

 

Купівельні  напівфабрикати  та комплектуючі вироби

203

Паливо

204

Тара й тарні матеріали

205

Будівельні матеріали

206

Матеріали, передані в переробку

207

Запасні частини

208

Матеріали  сільськогосподарсь­кого призначення

209

Інші матеріали

200*

Транспортно-заготівельні витрати

 

Продовження додатка Ф

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

 

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

21

Тварини на вирощувані та відгодівлі

211

Молодняк тварин на вирощувані

Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільсько-господарським виробництвом

212

Тварини на відгодівлі

213

Птиця

214

Звірі

215

Кролі

216

Сімї бджіл

217

Доросла худоба, що вибракувана з основного стада

218

Худоба, що прийнята від населення для реалізації

22

Малоцінні та швидко зношувані предмети

 

За видами предметів

Усі види діяльності

23

Виробництво

231*

Рослинництво

Усі види діяльності

232*

Тваринництво

233*

Промислове виробництво

234*

Допоміжне виробництво

235*

Витрати на утримання машин та обладнання

236*

Обслуговуючі виробництва та господарства (виробничі)

237*

Ремонт основних засобів та інших необоротних активів

238*

Незавершені будівельні контракти

239*

Проміжні рахунки

24

Брак у виробництві

241*

Витрати на брак

Галузі матеріального виробництва

242*

Витрати на утримання гарантійних майстерень

 

Продовження додатка Ф

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

 

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

25

Напівфабрикати

 

За видами напівфабрикатів

Промисловість

26

Готова продукція

269*

За видами готової продукції. Готова продукція відвантажена

Промисловість, сільськогосподарські підприємства тощо

27

Продукція сільськогосподарського виробництва

271*

Продукція рослинництва

Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом

272*

Продукція тваринництва

273*

Продукція промислових виробництв

274*

Продукція допоміжних, обслуговуючих та інших виробництв

275*

Продукція, прийнята від населення для реалізації

276*

Насіння та садивний матеріал

277*

Корми

278*

Продукція сільськогосподарського виробництва відвантажена

28

 

Товари

 

281

Товари на складі

Усі види діяльності

 

282

Товари в торгівлі

283

Товари на комісії

284

Тара під товарами

285

Торгова націнка

288*

Товари відвантажені

289*

Транспортно-заготівельні витрати

29

  …………………….

 

 

 

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

Каса

301

Каса в національній валюті

Усі види діяльності

 

302

Каса в іноземній валюті

 

Продовження додатка Ф

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

 

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

31

 

 

Рахунки в банках

 

311

Поточні рахунки в національній валюті

Усі види діяльності

 

312

Поточні  рахунки  в  іноземній валюті

313

Інші рахунки в банку в національній валюті

314

Інші рахунки в банку в інозем­ній валюті

32

  ………………………

 

 

 

33

Інші кошти

331

Грошові  документи  в  націо­нальній валюті

Усі види діяльності

332

Грошові документи в іноземній валюті

333

Грошові кошти в дорозі в націо­нальній валюті

334

Грошові кошти в дорозі в іно­земній валюті

34

Короткотер­мінові вексе­лі одержані

341

Короткотермінові векселі, одер­жані в національній валюті

Усі види діяльності

342

Короткотермінові векселі, одер­жані в іноземній валюті

35

Поточні фінансові інвестиції

351

Еквіваленти грошових коштів

Усі види діяльності

352

Інші поточні фінансові інвестиції

36

Розрахунки з покупцями та замовниками

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

Усі види діяльності

362

Розрахунки з іноземними покупцями

363

Розрахунки з учасниками ПФГ

 

Продовження додатка Ф

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

 

Код

Назва

Код

Назва

 

1

2

3

4

5

37

Розрахунки з різними дебіторами

371

Розрахунки за виданими авансами

Усі види діяльності

372

Розрахунки з підзвітними особами

373

Розрахунки за нарахованими доходами

374

Розрахунки за претензіями

375

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

376

Розрахунки за позиками членами кредитних спілок

377

Розрахунки з іншими дебіторами

38

Резерв сумнівних боргів

381*

Резерв сумнівних боргів (виходячи з платоспроможності окремих дебіторів)

Усі види діяльності

382*

Резерв сумнівних боргів (на підставі класифікації дебіторської заборгованості)

383

Резерв сумнівних боргів (виходячи з питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати)

39

Витрати майбутніх періодів

391*

Витрати, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами (в сезонних галузях)

Усі види діяльності

392*

Витрати, пов’язані з освоєнням нових виробництв та агрегатів

393*

Сплачені авансом орендні платежі

394*

Оплата страхового поліса

395*

Передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання

396*

Інші витрати майбутніх періодів

 

Продовження додатка Ф

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

 

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобовязань

40

Статутний капітал

 

За видами капіталу

Усі види діяльності

41

Пайовий капітал

 

За видами капіталу

Кооперативні організації, кредитні спілки

42

Додатковий капітал

 

421

Емісійний дохід

Усі види діяльності

422

Інший вкладений капітал

423

До оцінка активів

424

Безоплатно одержані необоротні активи

425

Інший додатковий капітал

426

Фонди спеціального призначення

427*

Фонд майна соціальної сфери та загального користування

43

Резервний капітал

 

За видами капіталу

Усі види діяльності

44

Нерозподіле­ні прибутки (непокриті збитки)

441

Прибуток нерозподілений

Усі види діяльності

442

Непокриті збитки

443

Прибуток, використаний у звіт­ному періоді

45

 

Вилучений капітал

 

451

Вилучені акції

Усі види діяльності

452

Вилучені вклади й паї

453

Інший вилучений капітал

46

Неоплачений капітал

461*

Розрахунки за видами розміщених (неоплачених) акцій

Усі види діяльності

462*

Розрахунки із засновниками (учасниками) підприємств за внесками до статутного капіталу

 

Продовження додатка Ф

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

 

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

47

Забезпечен­ня майбут­ніх витрат і платежів

471

Забезпечення виплат відпусток

Усі види діяльності

472

Додаткове пенсійне забезпечення

473

Забезпечення гарантійних зобов'язань

474

Забезпечення інших витрат і платежів

475

Забезпечення призового фонду (резерв виплат)

476

Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі в лотереї

477

Забезпечення матеріального заохочення

48

Цільове фі­нансування і цільові над­ходження

481*

Суми ПДВ, спрямовані на підтримку власного виробництва тваринницької і рослинницької продукції

Усі види діяльності

482*

На утримання дитячих дошкільних закладів

483*

На господарське утримання культурно-виховних установ

484*

Фінансування із бюджету на капітальні інвестиції

485*

На науково-дослідні роботи

486*

Гуманітарна допомога

487*

На операційні витрати

488*

Фонд відтворення орендованих основних засобів

489*

Інші види цільового фінансування і цільових надходжень

 

Продовження додатка Ф

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

 

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

 

49

 

Страхові резерви

 

491

Технічні резерви

Страхова діяльність

492

Резерви зі страхування

493

Частка перестраховиків у технічних резервах

494

Частка перестраховиків у резервах зі страхування життя

495

Результат зміни технічних результатів

496

Результат зміни

резервів зі страхування життя

497

Результат зміни резервів незароблених премій

498

Результат зміни резервів збитків

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

 

50

 

 

Довгострокові позики

 

501

Довгострокові кредити банків у національній валюті

Усі види діяльності

 

502

Довгострокові кредити банків в іноземній валюті

503

Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті

504

Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті

в іноземній валюті

 

505

Інші довгострокові позики в національній валюті

506

Інші довгострокові позики в  іноземній валюті

51

Довгострокові векселі видані

511

Забезпечення виплат відпусток

Усі види діяльності

 

512

Додаткове пенсійне забезпечення

 

Продовження додатка Ф

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

 

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

52

Довгострокові зобовязання за облігаціями

521

Зобовязання за облігаціями

Усі види діяльності

522

Премія за випущеними облігаціями

523

Дисконт за випущеними облігаціями

524*

Витрати на емісію та розміщення облігацій

53

Довготермі­нові зобов'я­зання з оренди

531

Зобов'язання з фінансової оренди

Усі види діяльності

532

Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів

54

Відстрочені

податкові

зобов'язання

541

Відстрочений податок на прибуток

Усі види діяльності

542

Відстрочені інші податкові зобов’язаннями

55

Інші довго­термінові зобов'язання

 

За видами зобов'язань

Усі види діяльності

56

  …………………….

 

 

 

57

  …………………….

 

 

 

58

  ……………………

 

 

 

59

  …………………….

 

 

 

Клас 6. Поточні зобов'язання

60

Короткотермінові позики

601

Короткотермінові кредити бан­ків у національній валюті

Усі види діяльності

602

Короткотермінові кредити бан­ків в іноземній валюті

603

Відстрочені  короткотермінові кредити банків у національній валюті

604

Відстрочені короткотермінові кре­дити банків в іноземній валюті

605

Прострочені  позики  в  націо­нальній валюті

606

Прострочені позики в іноземній валюті

 

Продовження додатка Ф

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

 

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

61

Поточна за­боргованість за довготерміновими зобовязаннями

611

Поточна заборгованість за дов­гостроковими зобов'язаннями в національній валюті

Усі види діяльності

612

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті

62

Короткотер­мінові век­селі видані

621

Короткотермінові векселі, вида­ні в національній валюті

Усі види діяльності

622

Короткотермінові векселі, вида­ні в іноземній валюті

63

Розрахунки з постачаль­никами та підрядниками

631

Розрахунки  з  вітчизняними постачальниками

Усі види діяльності

632

Розрахунки  з  іноземними постачальниками

633

Розрахунки з учасниками ПФГ

64

Розрахунки за податками й платежами

641

Розрахунки за податками

Усі види діяльності

642

Розрахунки за обов'язковими платежами

643

Податкові зобов'язання

644

Податковий кредит

645*

Розрахунки з бюджетом за субсидіями

646*

Розрахунки з бюджетом за дотаціями

647*

Розрахунки з бюджетом за іншими асигнуваннями

65

Розрахунки за страхування

651

За пенсійним забезпеченням

Усі види діяльності

652

За соціальним страхуванням

653

За страхуванням на випадок без­робіття

654

За індивідуальним страхуванням

655

За страхуванням майна

656

За страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

657*

За медичним страхуванням

 

Продовження додатка Ф

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

 

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

66

Розрахунки з оплати праці

661

Розрахунки за заробітною платою

Усі види діяльності

662

Розрахунки з депонентами

663

Розрахунки за іншими виплатами

67

Розрахунки з учасниками

671

Розрахунки за нарахованими ди­відендами

Усі види діяльності

672

Розрахунки за іншими виплатами

68

Розрахунки за іншими операціями

681

Розрахунки за авансами одер­жаними

Усі види діяльності

682

Внутрішні розрахунки

683

Внутрішньогосподарські розрахунки

684

Розрахунки за нарахованими від­сотками

685

Розрахунки з іншими кредиторами

69

Доходи

майбутніх

періодів

691*

Авансові платежі за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі)

Усі види діяльності

692*

Передплата на газети, журнали, періодичні та додаткові видання

693*

Фінансування капітальних інвестицій, введених в експлуатацію

694*

Виручка від продажу квитків транспортних підприємств

695*

Виручка від продажу квитків театрально-видовищних закладів

696*

Абонементна плата за користування засобами зв’язку

697*

Інші доходи майбутніх періодів

Продовження додатка Ф

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

 

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

Клас 7. Доходи і результати діяльності

70

Доходи від реалізації

701

Дохід від реалізації готової про­дукції

Усі види діяльності

702

Дохід від реалізації товарів

703

Дохід від реалізації робіт і послуг

704

Вирахування з доходу

705

Перестрахування

71

Інший опера­ційний дохід

711

Дохід від реалізації іноземної валюти

Усі види діяльності

712

Дохід від реалізації інших оборотних активів

713

Дохід від операційної оренди активів

714

Дохід від операційної курсової різниці

715

Одержані штрафи, пені, неустойки

716

Відшкодування раніше списаних активів

717

Дохід від списання кредиторської заборгованості

718

Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів

719

Інші доходи від операційної діяльності

72

Дохід від участі в капіталі

721

Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства

Усі види діяльності

722

Дохід від спільної діяльності

723

Дохід від інвестицій в дочірні підприємства

 

Продовження додатка Ф

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

 

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

73

Інші фінансові доходи

731

Дивіденди одержані

Усі види діяльності

732

Відсотки одержані

733

Інші доходи від фінансових операцій

74

Інші доходи

741

Дохід від реалізації фінансових інвестицій

Усі види діяльності

742

Дохід від реалізації необоротних активів

743

Дохід від реалізації майнових комплексів

744

Дохід від не операційної курсової різниці

745

Дохід від безоплатно одержаних активів

746

Інші доходи від звичайної діяльності

75

Надзвичайні доходи

751

Відшкодування збитків від надзвичайних подій

Усі види діяльності

752

Інші надзвичайні доходи

76

Страхові платежі

 

За видами страхування

Страхова діяльність

77

  ……………………..

 

 

 

78

  …………………….

 

 

 

79

Фінансові результати

791

Результат операційної діяльності

Усі види діяльності

792

Результат фінансових операцій

793

Результат іншої звичайної діяльності

794

Результат надзвичайних подій

795*

Фінансовий результат звітного періоду

Продовження додатка Ф

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

 

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

Клас 8. Витрати за елементами

80

Матеріальні витрати

801

Витрати сировини й матеріалів

Усі види діяльності

802

Витрати купівельних напівфаб­рикатів та комплектуючих ви­робів

803

Витрати палива й енергії

804

Витрати тари й тарних матеріалів

805

Витрати будівельних матеріалів

806

Витрати запасних частин

807

Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення

808

Витрати товарів

809

Інші матеріальні витрати

81

Витрати на оплату праці

811

Виплати за окладами й тарифами

Усі види діяльності

812

Премії та заохочення

813

Компенсаційні витрати

814

Оплата відпусток

815

Оплата іншого невідпрацьованого часу

816

Інші витрати на оплату праці

82

Відрахуван­ня на соці­альні заходи

821

Відрахування на пенсійне забезпечення

 

822

Відрахування на соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

823

Відрахування на страхування на випадок безробіття

824

Відрахування на індивідуальне страхування

825

Відрахування на страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

826*

Відрахування на методичне страхування

 

Продовження додатка Ф

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

 

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

83

Амортизація

831

Амортизація основних засобів

Усі види діяльності

832

Амортизація інших необоротних матеріальних активів

833

Амортизація нематеріальних активів

84

Інші операційні витрати

 

За видами витрат

Усі види діяльності

85

Інші витрати

 

За видами витрат

Усі види діяльності

86

  …………………….

 

 

 

87

  …………………….

 

 

 

88

  …………………….

 

 

 

89

  ……………………

 

 

 

Клас 9. Витрати діяльності

90

Собівартість реалізації

901

Собівартість реалізованої продукції

Усі види діяльності

902

Собівартість реалізованих товарів

903

Собівартість реалізованих робіт і послуг

904

Страхові витрати

905*

Понаднормові виробничі витрати

Продовження додатка Ф

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

 

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

91

Загальновиробничі витрати

911*

Загальновиробничі (цехові) витрати рослинництва

Усі види діяльності

912*

Загальновиробничі (цехові) витрати тваринництва

913*

Загальновиробничі (цехові) витрати промислових виробництв

914*

Загальновиробничі (цехові) витрати інших виробництв

915*

Фіксований сільськогосподарський податок

916*

Орендна плата за земельні паї

917*

Страхові платежі

92

Адміністративні витрати

921*

Адміністративні витрати

Усі види діяльності

922*

Загальногосподарські витрати

93

Витрати на збут

 

За видами витрат

Усі види діяльності

94

Інші витрати

операційної

діяльності

941

Витрати на дослідження і роз­робки

Усі види діяльності

942

Собівартість  реалізованої  іно­земної валюти

943

Собівартість  реалізованих  ви­робничих запасів

944

Сумнівні та безнадійні борги

945

Втрати від операційної курсо­вої різниці

946

Втрати від знецінення запасів

947

Нестачі і втрати від псування цінностей

948

Визнані штрафи, пені, неустойки

949

Інші витрати операційної дія­льності

 

Продовження додатка Ф

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

 

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

95

Фінансові витрати

951

Відсотки за кредит

Усі види діяльності

952

Інші фінансові витрати

96

Втрати від участі в капіталі

961

Втрати від інвестицій в асоці­йовані підприємства

Усі види діяльності

962

Втрати від спільної діяльності

963

Втрати від інвестицій у дочірні підприємства

 

97

 

 

Інші витрати

 

971

Собівартість  реалізованих  фі­нансових інвестицій

Усі види діяльності

972

Собівартість  реалізованих  не­оборотних активів

973

Собівартість реалізованих май­нових комплексів

974

Втрати від неопераційних кур­сових різниць

975

Уцінка необоротних активів  і фінансових інвестицій

976

Списання необоротних активів

977

Інші витрати звичайної діяльності

98

Податок на прибуток

981

Податок на прибуток від зви­чайної діяльності

Усі види діяльності

982

Податок на прибуток від над­звичайних подій

99

Надзвичайні витрати

991

Втрати від стихійного лиха

Усі види діяльності

992

Втрати  від техногенних  ката­строф і аварій

993

Інші надзвичайні витрати

 

Продовження додатка Ф

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого

порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)