61 Особливості організації роботи керівника служби обліку, контролю та аналізу

За характером діяльності і сукупністю робіт головний бухгалтер — це керівник функціональних служб. Основне завдання — керівництво роботою підлеглих, організація облікового процесу та роботи виконавців. Крім того, його функціями є також організація з розвитку й удосконалення облікової, контрольної та аналітичної роботи.

Керівник облікової служби повинен, насамперед, забезпечити раціональну організацію бухгалтерського обліку, контролю й аналізу як процесів та роботу виконавців.

Праця керівника бухгалтерської служби є найважливішою

функцією управління і може бути охарактеризована за допомогою таких компонентів:

•        виробничо-економічного (забезпечення функціонування служ¬би та виконання завдань);

•        спеціального (організація безпосередньої роботи);

•        соціально-політичного (забезпечення організації та виховання членів колективу).

 На керівника облікової служби покладено організацію облікової, контрольної й аналітичної роботи як процесу; формування апарату, відбір, розставлення; організацію функціонування відповідного апарату і робіт необлікового апарату з виконання ними облікових завдань.

 Формування обліково-контрольного й аналітичного апарату передбачає такі види робіт: формування, розвиток, добір, розстав¬ляння. Ці роботи тісно переплітаються зі здійсненням керівництва безпосередньою діяльністю відповідних підрозділів бухгалтерії (секторів, груп) і підрозділів небухгалтерського характеру (наприклад постачання).

Для керівника облікової служби складають докладний план контролю, де вказують систематичну перевірку стану справ на окремих дільницях, строки виконання тощо. Контролерами, поряд з головним бухгалтером, можуть бути його заступники, а у великих господарствах — і старші бухгалтери — керівники секторів, підрозділів.

У найбільш загальному вигляді діяльність керівника облікової служби може бути охарактеризована як сукупність таких робіт:

•        організаційно-адміністративних;

•        творчих;

•        технічних;

•        не передбачених посадовими обов’язками;

•        допоміжних.

Для планування робіт слід заздалегідь знати приблизну їхню тривалість. Планування роботи потребує вироблення певного режиму, ритму та безпосереднього її виконання. Плани робіт складають на день, п’ятиденку, декаду, місяць, рік, на перспективу. Значно полегшує організацію роботи розроблення графіків.

Важливими елементами роботи керівника облікової служби є нарада, інструктаж, приймання відвідувачів, бесіди, семінари тощо.

У своїй роботі керівник облікової служби — головний бухгалтер або головний економіст — повинен додержувати всіх законів, що стосуються господарської діяльності і бухгалтерського обліку. Права, функції, обов’язки керівника облікової служби визначено в нормативних документах.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑