59 Організація роботи працівників обліку, контролю та аналізу

Значна частина працівників управління господарством зайнята бухгалтерським обліком, контролем та аналізом. Це, насамперед, апарат бухгалтерії, контрольної та аналітичної служб, який безпосередньо веде бухгалтерський облік, виконує контрольну та аналітичну роботу.

На сучасному етапі розвитку суспільства до організації роботи працівників обліку, контролю та аналізу ставляться такі вимоги:

•        комплексний підхід;

•        використання нагромадженого багатства наукових знань, пов’язаних із працею цих людей;

•        поглиблення поділу та кооперації праці;

•        чітке обслуговування і своєчасна підготовка робіт;

•        створення найсприятливіших умов для виявлення здібностей кожного працівника в підвищенні своєї кваліфікації та продуктивності праці.

Наукова організація праці дає змогу вирішувати завдання ду-

ховного збагачення, підвищення зацікавленості в результатах праці.

Наукова організація праці має на меті:

       суворо регламентувати обов’язки та відповідальність кожного працівника, усувати в їхній роботі невластиві функції і паралелізм, розумно поєднувати працю різних виконавців;

       передбачати комплексне планомірне вирішення всіх питань організації праці;

       ураховувати все передове в певній галузі знань.

Наукова організація праці завжди включає поділ, кооперування, методи і прийоми праці, її нормування та стимулювання, організацію робочих місць і зон, обслуговування їх, створення сприятливих умов праці.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑