4.       Предмет організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

Бухгалтерський облік, контроль та аналіз є вираженням внутрішньої потреби господарювання як системи, котра під впливом подальшого поділу праці розпадається на численні частини (елементи). Об’єднує ці елементи в сукупність технологія облікового, контрольного та аналітичного процесів, зміст яких визначається методикою й технікою збору, зберігання, нагромадження, пошуку, передавання та переробки даних.

Оскільки будь-яка технологія базується на виробничих операціях, то основу облікового (контрольного або аналітичного) процесу становлять відповідні операції.

Облікові, контрольні та аналітичні операції — це будь-які елементарні або складні дії над даними чи інформацією з метою одержання проміжних або кінцевих облікових, контрольних чи аналітичних показників. Операції, характерні для облікового,

контрольного або аналітичного процесу, поділяють на три види (категорії):

1) механічні; 2) переробні; 3) творчі.

До першого виду належать надходження документів, їх передавання, зберігання та реєстрація.

Серед операцій другого виду виокремлюють групування, методи логічного одержання показника (проведення бухгалтерських, розрахункових процедур контрольного чи аналітичного характеру тощо).

Операціями третього виду є складання підсумкових даних, пояснювальних записок, довідок (акти обстеження, висновки, пропозиції, рекомендації тощо).

Бухгалтерський облік, контроль та аналіз — це колективна праця. А будь-яка колективна праця як спільна діяльність різних виконавців є структурною.

Кожна складова бухгалтерського обліку, визначена на підставі топологічного поділу, складається з багатьох елементів. Для цих елементів, як і для бухгалтерського обліку в цілому, характерним є те, що вони також мають кібернетичну будову, притаманну кож¬ній такій системі: вхід, процес, вихід. Такий підхід забезпечує правильне формування й організацію загальної системи, виконання поставлених перед нею завдань, розроблення алгоритмів з метою автоматизації.

Отже, предмет бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності охоплює:

обліковий, контрольний і аналітичний процеси;

працю людей, які здійснюють облік, контроль та аналіз;

забезпечення обліку, контролю й аналізу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑