22. Особливості орг.-ї ОКА в умовах автоматиз. обробки інф-ї

Неодм. умовою вдосконал-ня упр-ня є реконстр-я його техн.-ї та інф-ї бази на осн. автоматиз-ї сис-ми ОКА з використ-м автоматиз-х роб. місць бухг-ра (АРМБ).

Компл-й підхід в автом-ції б. о. в суч. умовах має реаліз-ся у виріш-ні таких завдань.

▲      Визнач. ролі і місця б. о. в сис-мі упр-ня підпр-м.

▲      Класиф-ї типів завд., а також завд. інф-ї сис-ми ОКА.

▲      Виокремл-ня ієрарх-х рівнів, які виріш-ся в інф-й сис-мі обліку, а також з’ясув-ня хар-ру системотвірних зв’язк. між ними.

▲      Установл. умов і меж чинності інф-ї сис-ми обл.

▲      Контр. і аналіз.

▲      Побудова концепт-ї моделі авт-ї обробки облік. -ї.

▲      Створ. інф-ї мови бухгалтера, яка дасть змогу корист-ві прац. в діалог. режимі.

▲      Компл-й перегляд теорем. і методолог. основ б. о.

▲      Сист-не виріш. завд. ОКА.

▲      Використ. засобів моделюв. ОКА процесів.

▲      Орг-я автоматиз-ї системи дослідж-ня; прогноз-ня господ. д-сті п-ства.

▲      Розробка суч. засобів спілкув-ня в діалог-му реж. з інф-ю сис-ю ОКА.

▲      Створ. на осн. комоле-го підходу автоматиз-ї сис-ми прийн-я управл. ріш.

Інф-на сис-ма ОКА має органічно вливатися в заг. систему управл-ня п-ством, характериз-ся взаємоузгодж-стю між комплексами задач і задачами та ін. інф-ми сист-ми п-ства, включати в себе задачі О, К, А і внутр.аудиту.

Інформац. взаємозв’язки задач О, К та Ау з ін. підсис-ми авт-ї сис-ми управл-ня п-ства здійсн. згідно з правилами:

• використ. взаємної інф-ї;

• спорідн-сть окр-х джерел інф-ї;

• спорідн-сть окр.-х перв-х носіїв інф-ї;

• єдність сис-ми кодув-ня інф-ї;

• наявн. зворотн. зв’язку;

• єдність сис-ми пок-ків.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑