7.3. Перв.проф.підг.кадр.

Профес.підгот-ка - це цільове, конкр.спрям-не навч-я, кінцева мета як. - забезп-я підпр-а достат.кідьк-ю прац-в, чиї проф.якості в повному обсязі відп-ть вироб-чо-комерц.цілям підпр-а.Програми навч-я пов.бути складені з врахув.конкр-х особлив-й структ.перс-лу і актуал.задач розв-у кож.підпр-а.

Навч-я персон-у вимаг-я в тих випад.,кол.:прац-к приход.на підпр-во,прац-а признач.на нову посаду чи доруч.йому нов.роб-у,у прац.не вистач.навичок для викон-я св.роб-и,а так.коли відбув.серйозні зміни в ек-ці підпр-а або у зовн.сер-щі.Осн.вимоги,що забезп.ефект-ть програм навч-я,заключ.у наст-му:

1)Повна і достов.інформов-сть прац-в підпр.про мож-ві форми навч-я,про зв”яз. цього навч.з їх проф.статусом,матер-им забез-м.2)Клімат на підпр.,що сприяє праг-ню прц-ів до навч.Це маєт.на увазі заохоч.тих,хто навч.,гарні умови для навч.,своєч-на оцінка резул-ів навч-ня.3)Раціон.поєдн-я теор-го і практ.навч-я.

Проф.навч.підвищ-є людськ. капітал, отриманий чер. формальне навч. або чер. практ. досвід. Тому слід розглядати затрати на навч. як одну з форм інвес-й.Від розш-я інвест-й у людськ.кап-л віграють як самі підп-ва,так прац-и, що навч. Підпр-ці вигр-ть,отрим-чи труд.рес.висок.якості,а прац-и вигр-ть не тіл.від перспек-ви служб-го просув-ня і від підвищ.з/пл.,але й від розш-ня мож-тей на ринку праці,яке забезп-я навч-ням.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑