7.7. Кадровий резерв на заміщення вакантних посад.

Кадри—найважливіший актив підпр-ва. Успіх підпр-ва значною мірою залежить від здатності залучати до співпраці та утримувати кращих спеціалістів, у тому числі шляхом ефективної політики в сфері організації роботи з резервом. До резерву кадрів включ-ть найбільш перспективних працівників, які за своїми діловими якостями можуть зайняти керівні посади, мають відповідну посаду, мають відповідну освіту, глибокі знання, високі ділові якості та організаторські здібності.

Кадровий резерв, таким чином являє собою групу керівників і спеціалістів, в яких є схильність до управлінської діяльності, відповідають якостям, які необхідні для даної посади, а також пройшли відбір і систематичну цільову кваліфікаційну підготовку.

Резерв в організації формується базуючись на наступних принципах:

G    принцип актуальності резерву – потреба в заміщенні посад повинна бути реальною;

G    принцип відповідності кандидата посаді і типу резерву (виділяють резерв розвитку і резерв функціонування)—вимоги до кваліфікації кандидата при роботі на конкретній посаді;

G    принцип перспективності кандидата – орієнтація на перспективний ріст, вимоги до освіти, віковий ценз, стаж роботи на посаді і динамічність карєри в загалі, стан здоровя.

Джерелами для формування резерву на ключові посади для організації є:

   керівники обласних відділень і міських дирекцій;

   головні і ведучі спеціалісти;

   спеціалісти, які мають відповідну освіту і досить гарно зарекомендовали себе на протязі діяльності;

   молоді спеціалісти, які пройшли відповідну підготовку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑