6.Облік результатів діяльності, звітність, щодо виконання планів та завдань.

Облік результатів праці та заробітної плати – один з найважливіших та важких участків роботи, що вимагає точних та оперативних даних, в яких відображаються зміни в чисельності працівників, витратах робочого часу, категоріях робітників, кодах виробничих витрат та здійснюється контроль за використанням трудових ресурсів.

Облік повинен забезпечити:

-точний розрахунок з/п  кожного працівника згідно з кількістю та якістю витраченоїпраці, діючими формами та системами оплати, правильний підрахунок утримань із з/п;

-контрольза дисципліною праці, використанням часу та виконанням норм виробітку працівниками, своєчасним виявленням резервів подальшого росту продуктивності праці, витрачанням фонду з/п;

Облік робочого часу та контроль за станом трудової дисципліни на під-вах здійс-ся табельним методом. Оперативний облік  явок працівників та облік їх перебування на роботі ведеться в цілому по під-ву і по кожному підрозділу в спеціальному табелі  обліку викор-ня робочого часу.

Окрім  обліку особистого складу під-ва (автобіографії, характеристики, особисті справи і т.д.) відділ кадрів веде облік і за інш. напрямками:

Облік відпусток – за 2-неділі отримується записка, узгоджується дата®до особової картки вноситься запис та в ж-л обліку відпусток + наказ на тимчас.заміщення.®зведена довідка по всій к-ті прац.

Трудових книжок – згідно порядку, передбаченому інструкцією.

Резервів на просунення—облік ведеться за допомогою складання списків та картотеки резерву.

Облік винагород – в спец.журналі.Наказом  або розпорядженням назнач-ся і занос-ся у труд.книжку

Взиски- оголош-ся наказом, у трудову не занос-ся.

Окремим списком ведеться облік сумісників, неповнолітніх працівників,молодих спеціалістів, а також табельний облік, облік з професійного навчання та підвищення кваліфікації.

Облік різних сторон упр-ня кадрами  на вир-ві передбачає також складання різної поточної інф-ціїї та держ.стат. звітності.

Оцінка діяльності кадрової служби грунтується на визначенні еф-ті кадрової роботи, направленої на досягнення цілей орг-ції та якісне виконання поставлених перед нею завдань.Критеріями еф-ті можуть бути: відповід-ть чисельності працюючих та к-ті роб.місць;відношення бюджета підрозділу упр-ня персоналом до чис-ті обслуговуємого персоналу;відношення витрат, необхідних для забезпечення орг-ції кваліф.роб.силою відповідної к-ті та якості та отриманих рез-тів д-ті.; задоволеність працею; плинність кадрів; прод-ть праці і т.д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑