2. Соціальне партнерство як засіб узгодження інтересів роботодавця і працівника. Форми соціального

партнерства.

Однією з найважливіших функцій служб персоналу є організація соціального партнерства. Соціальне партнерство - це взаємопов`язані дії адміністрації, трудового колективу, профспілок, а іноді представників держави, спрямовані на підтримку соціальної стабільності в організації.

В його рамках сторони беруть на себе зобов`язання:

- колектив - збільшувати продуктивність праці, досягати високої якості роботи, дотримання строків виконання завдань, виробничої та трудової дисципліни, нести свою долю відповідальності за кінцеві результати;

- адміністрація - підтримувати зайнятість і запобігати масовому звільненню, матеріально стимулювати працівників та своєчасно індексувати ЗП у відповідності до зростання цін, виплачувати соціальну допомогу при тимчасовій непрацездатності чи втраті роботи тощо;

- уряд - забезпечувати підприємство держзамовленнями, ресурсами, здійснювати протекціонізм, соціальне забезпечення та перекваліфікацію осіб, що втратили роботу.

У рамках СП колективу надається можливість приймати участь в розгляді та оцінці поточних та перспективних соціальних програм, планів культурних та оздоровчих заходів, покращення умов праці, відпочинку харчування співробітників, застосуванні прогресивних форм організації праці, перегляді норм виробітку, затвердженні систем оплати та індексацї доходів. Колектив приймає участь  у раді підприємства, розглядає проекти трудових договорів, питання щодо страйків.

Осн. принципом розвитку СП є зацікавленість роботодавця та персоналу у більш ефективному функціонуванні організації, яке досягається шляхом виваженого поєднання оптимальної стратегії, тактики загальногосподарської діяльності з добросовісною та ініціативною працею.Успішне співробітництво в цій галузі на основі зацікавленості і відповідальності сторін приносить додатковий прибуток і не тільки збагачує власника, а й надає можливість підвищувати добробут працівників та їх сімей.

В Укр., як і в країнах СНД, найбільш імовірним є двостороннє партнерство між працівниками та власником. Хоча в країнах Заходу існує трбохстороннє партнерство.

Осн. зсеном системи СП є колективний договір - правовий акт, що регулює трудові, соц.-ек. професійні відносини між роботодавцем та працівниками підп-в, орг-й, установ, наділених правом юр. особи незалежно від їх форми власності. Його функцією є не тільки регулювання трудових відносиг, а й ослаблення соціального напруження, розв`язання виникаючих протирічь у цивілізованих рамках.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑