12.3. Оцінювання робітників і технічних службовців.

Оцінка здійсн-ся за найбільш універсальними ознаками, що суттєво впливають на індивід-ну прод-ть праці, морально-псих клімат у колективі, а отже, на всю атмосферу трудового процесу і його практичні результати.

Ознаки при врахуванні ділових якостей: проф компетентність; виявляє винахідливість та ініціативу в роботі; добре організує роботу, не допускає бездіяльності; точно виконує всі доручення, має розвинуте почуття обов’язку; уміє ефективно працювати в колективі, допомагати ін. його членам, обмінюватись ідеями; сприятливий до змін на вир-ві, виявляє здатність до неординарних рішень і нових ідей; емоційно витриманий.

Кожна оцінка ділових якостей має 4 рівні виявлення й оцінюється в балах: низький—0,5, середній—1, вище за середній—2, високий—3 бали. Оцінка від 0,5 до 3 балів встановл-ся робітникові за кожною з ознак з урахуванням її питомого значення.

Оцінка складності ф-цій, виконуваних робітниками, проводиться за ознаками, урахованими в тарифно-кваліфік довіднику й відображеними в тарифному розряді. Крім того врах-ть: різноман-ть робіт, керів-во ланкою чи бригадою, додаткова відповідальність у технологічному процесі, робота із самоконтролюванням. Коеф-т складності виконуваних ф-цій визнач-ся діленням суми оцінок за кожною з ознак з урахуванням їх питомої значущості на постійну величину (макс оцінку за всіма ознаками складності ф-цій робітників).

Оцінка рез-тів праці роб-ків враховує кількісні та якісні параметри робіт, що виконуються, а також їхню ритмічність. Ознаки, що хар-ть рез-ти праці: обсяг виконаних робіт; якість виконаних робіт; ритмічність.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑