4,САНІТАРНО-ГІГІЄНіЧНІ УМОВИ ПРАЦІ,

Умови праці представляють собою сукупність елементів виробничого середовища , які впливають на здоров”я і працездатність людини, задоволеність працею а тому й на її результативність. Умови праці в тому числі санітарно-гігієнічні регулюються вимогами нормативних актів про охорону праці. Виділяють такі групи умов праці:

Санітарно- гігієнічні, організаційно- технічні, соціально- психологічні. Також слід вирізняти фізіологічні та естетичні умови праці.До санітарно – гігієнічних умов відносяться :  стан повітря в виробничих приміщеннях, рівень шуму, ступінь вібрації устаткування, освітленість робочих місць і т д.Їх параметри норму ються на основі рекомендацій санітарних служб.

Цими параметрами можуть бути: вологість, чистота, температура виробничих приміщень, освітленість робочих місць, рівень вібрації, кольоровий фон, озеленіння, музика, забезпеченість каналізацією, отопленням, вентиляцією, водою, побутовими приміщеннями, медпунктами.

 Важливим елементом умов праці є освітленість приміщень.

Природнє освітлення повинне створювати нормальну освітленість з врахуванням її змін на протязі дня. Штучне освітлення повинно бути достатнім. Типи шт. осв.:пряме, напівпряме, пряме коссвенное ?, непряме коссвенное?.

На освітленість дуже сильно впливає колір приміщення. В приміщенні слід підтримувати вологість повітря – 40-60% , температуру 18—20 “С. це досягається за дпомогою кондеціонерів, що підвищує продуктивність праці на 15%. При роботі, що вимагає зібраності потрібно дотримуватись тиші.—це зберігає 20% енергії працівника.

Доцільно компенсувати перегрузки,що виникають внаслідок: -- підвищеного рівня температури і вологості, забрудненості – в процентному відношенні до оперативного часу – 5%; -- підвищеного шуму, вібрації – 1-4% ; --недостатності освітлення –до 2% операт, часу. Сприятливі умови праці сприяють духовному та ізичному розвитку людей, росту продуктивності праці. Для дотримання санітарно – гігієнічних умов праці на аппарат управління покладається обов”язок слідкувати за дотриманням умов праці  на підприємстві тапроводити інструктаж робітників по виробничій санітарії і ін.  Несприятливі умови праці ведуть до перенапруження, перевтоми, професійних захворювань, зменшення якості й результативності  --призводять до росту витрат а отже до економічних втрат. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑