7.8. Служб-кваліфікац просування працівників і план-ня труд. кар”єри.

Під служ.-квал. просуванням розуміють пропонуєму орг-єю послід-ть різних ступенів (посад, роб. місць,положень в колективі), які співроб-к потенційно може пройти.

Розглянемо сис-му служ-квал. просув-я, яка склалася в нашій країні на прик-ді лінейних керів-в орг-ції. Сис-ма передбачає п”ять осн. етапів підготовки лін. керів-в

Перший етап-робота зі студентами старших курсів вузів. Спец-ти підр-лів упр-ня перс-м разом з керів-ми підроз-в, де проходять практику студенти, проводять підбір студентів, найбільш здібних, здатних до керівної роботи студ-в, та підготовку їх до конкретної дія-ті в підрозділах орг-ції. Студ-м,які добре пройшли підготовку та практику, видається хар-ка-реком-ція для направлення на роботу в відповідні підрозділи даної орг-ції.

Другий етап- робота з молодими спеціалістами, прийнятими в орг-цію.Молодим спец-м назнач-ся випробний термін (від 1до 2 років), на протязі якого вони повинні пройти повний курс початкового навчання. Крім навчання, для мол. спец-в передбач-ся стажування в підрозділах орг-ції на протязі року. На основі аналізу роботи спец-та за рік, його участі в заходах, що проводились, харак-к, що видані кер-ом стажування, підводяться підсумки стажування і робиться перший відбір спец-в для зарах-ня в резерв просування на керівні посади.

Третій етап-робота з лінейними керівниками нищого упр-ня.На цьому етапі до відібраних лін. кер-в нищої ланки(мастера, начальник–ки ділянок) приєд-ся частка прац-в, що що закінчили веч. курси та заочні вузи, успішно працюючі в своїх колективах та прошедші тестування. На протязі всього періоду(2-3 роки) з даною групою проводиться конкретна, ціленаправлена робота.Члени групи заміщують відсутніх керів-в в якості їх дублерів, навчающихся на курсах підвищення кваліфікації.

Після завершення етапу підготовки на основі аналізу вир-чої дія-ті кожного конкретного кер-кадрів провод-ся вторичний відбір та тестування. Якщо успішно було здане тестування прац-к заноситься до резерву і в разі появи вакансії признач-ся на посади.

Четвертий етап- робота з лін. кер-ми серед-ї ланки управ-ня.Робота будується за індивід-им планом з кожним перспек-им начальник-ом цеху або його заступнтком. На основі аналізу особистих якостей та проф. знань, навичків претиндента наставник разом зі спец-ми підроз-в упр-ня перс-ом складають для нього індивід. план підготовки.

В рамках даного етапу передбач-ся стажування лінейних кер-в сер. ланки упр-ня в передових орг-ціях та підготовка їми на основі отриманого досвіду програм заходів з покращення дія-ті орг-ції.На основі аналізу результатів тестування конкр. кер-ка винос-ся пропозиції проподальше пересування по службі.

П”ятий етап-робота з лін. кер-ми вищої ланки упр-ня. Відбір на прос-ня та заміщення вакантних посад вищої ланки повинен здійсн-ся на конкурентний основі. Це прерогативна спец. комісії, що склад-ся з кер-в вищої ланки. При оцінці та відбірі кандидатів для висування на вакантну посаду кер-ки викор-ть спец. методики , які враховують сис-му ділових та особистих характеристик , що охвачують наступні групи якостей: - сусп-громадська зрілість :здатність підкоряти особисті інтереси суспільним тощо; - відношення до праці : почуття особистої відпов-ті за поручену справу; рівень знань: наявність кваліфікації, що відповідає займаємій посаді тощо; організ-кі здібності : вміння орг-ти сис-му упр-ня, вміння орган-ти свою працю тощо; здатність до упр-ня сис-мою упр-ня: вміння своєчасно приймати рішення, вміння вирішувати конфл. ситуації тощо;морально-етичні риси хар-ру:честність, порядність, скромність, відсутність пагубних звичок тощо.

Поняття “служ-квал. прос-ня “та “кар”єра” є близькими, але не однаковими. Під кар”єрою розуміється фактична (а не пропонуєма)послідовність займаємих ступенів(посад, роб. місць, положень в колективі).

Кар”єра – це суб”єктивно усвідомлені судження працівника про своє трудове майбутнє,очікувані шляхи самовираження та задоволення працею.Це просування вперед по вибраному шляху дія-ті, наприклад, отримання великих повноважень, більшого статусу, престижу, влади, мат. багатств.

Кар”єра-це індивідуально усвідомлена позиція та поведінка, пов”язаназ трудовим досвідом та дія-тю на протязі робочого життя людини.

Розрізняють два види кар”єри: прфесійну та внутрішньоорг-ну. Професійна хар-ся тим, що прац-к в процесі своєї професійної дія-ті проходить різні стадії розвитку:навчання, вступ на роботу, професіональне зростання, підтримка інд. проф. здібностей, вихід на пенсію.Ці стадії прац-к може пройти послідовно в різних організаціях. Внутрішньоорг-на кар”єра охвачує послідовну зміну стадій розвитку працівника в рамках однієї орг-ції.

Головна задача планування та реалізації кар”єри полягає в забезпеченні взаємодії професійної та внутрішньоорг-ної кар”єр. План-ня та контроль трудової кар”єри заключ-ся в тому,що починаючи з моменту прийняття працівника в орг-цію та закінчуючизвільненням з роботи, необхідно орг-ти планомірне горизонтальне та вертикальне його просування за сис-мою посад та робочих місць. Прац-к повинен знати не тільки своії перспективи на короткотерміновий та довготермін. період, але і те, яких показників він повинен досягти, щоб розраховувати на просування по службі.

  Розглянемо етапи кар”єри, планування яких необхідно для її реалізації:

Попередній етап включає навчання в школі, середня та  вища освіта та триває на протязі до 25 років.За цей період людина може змінитиде-кілька різних робіт в пошуках виду дія-ті, що задовільнить його потреби.Якщо він відразу знаходить такий вид дія-ті, почин-ся процес самоутвердження його як особистості, він піклується про безпеку існування.

Етап просування триває від 30 до 45 років.В цей період йде процес росту кваліфікації, працівник просувається по службових сходах

Етап зберігання хар-ся діями по закріпленню досягнутих результатів і триває від 45 до 60 років.Наступає “пік” удоскон-ня кваліф-ції і здійснюється її підвищення в результаті акт-ої дія-ті та спец. навч-ня .

Етап завершення триває від60 до 65 років.Прац-к готується до виходу на пенсію. Хоча цей період хар-ся кризисом кар”єри, самовираження та повага до себе та іншим досягає найвищої точки за весь період кар”єри.

   На останьому пенсійному етапі кар”єра в даній орг-ції закінчена. З”являється можливість для самовираження в інших видах дія-ті, які були неможливі в період роботи в орг-ції або виступали у вигляді хоббі.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑