Планування роботи струк­турних підрозділів, визначення ін­дивідуальних виробничих завдань.

Метою план-ня роботи стр-рних підрозділів полягає у тому щоб завдання покладені на стр-рний підрозділ були виконані в потрібний час та в потрібному об­сязі , відповідно до потреб орг-ї. Плани робот стр-рних підрозділів з точки зору прод-тивності та мо­тивації праці повинні дозволити працівникам оптимальним чином розвивати свої здібності, забезпе­чувати еф-ість праці і відповідати вимогам створення достойних людини умов праці та забезп-ня зайнятості. План-ня роботи стр-рних підрозділів здійснюється як в інтересах орг-ї так і в інтересах працівників орг-ї. Роб-ків приваб­люють в першу чергу ті робочі місця де створені умови для роз­витку їх здібностей і гарантова­ний вис-ий та стабільний заробі­ток.

Плани роботи підрозділів на наступний рік готують керівники даних підрозділів . Плани повинні бути з конкретними строками ви­конання, спрямовані на стабіль­ність роботи, підвищ-ня еф-ої ро­боти орг-ї. Провідне місце необ­хідно приділяти впровадженню нових і розширенню прибуткових прод-тів роботи орг-ї, розробці заходів щодо закріплення та до­даткового залучення клієнтів та ділових партнерів з стабільним фін-им станом.

Визначення індивідуальних вир-чих завдань здійснюється за допомогою посадових інструкцій, які мають всі працівники орг-ї. Повний опис посадових обов’язків є не тільки важливим засобом розкриття змісту , харак­теру роботи та очікуваних рез-тів, потреби у підвищ-ні квал-ції, мо­тивації співроб-ків. Основна про­блема при розробці робочого мі­сця полягає у тому, щоб визна­чити кожне робоче місце як оди­ницю команди.

Добре опрацьована та складена посадова інструкція повинна включати:

1.   назву робочої посади

2.   гранично повне описання відповідальності за рез-ти та нор­мативні показники роботи

3.   основні посадові обов’язки та повноваження

4.   взаємодію з іншими спів­роб-ками, взаємозаміна в непере­дбачених випадках

5.   викор-ване обладнання та матеріали.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112  Наверх ↑