Економічні аспекти ефективності менеджменту пе­рсоналу.

Основними загальними показ­никами ек-ної еф-ості д-ності п-ств в упр-ні персоналом є:

-     зростання прод-тивності праці;

-     річний ек-ний ефект (економія приведених вит­рат) ;

-     покращення соц-х показни­ків (зниження захворюваності, пі­двищ-ня освітньо-квал-ційного рівня, покращення СПК, тощо)

Приріст прод-тивності праці (П) визначається через показники: • вироблення продукції на одного працюючого; • економія чисель­ності працівників.

Приріст прод-тивності праці у рез-ті економії чисельності праці­вників розраховується по фор­мулі:

 П = Эч х 100 / (Чср – Эч) , де Эч – відносна економія (вивіль­нення чисельності працюючих пі­сля впровадження заходів (чол) ;

Чср – Річний ек-ний ефект

Річний ек-ний ефект (Эг) (еко­номія приведених витрат) у гро­шовому виразі розраховується по формулі:

Эг = (З1 – З2) х У2 - Ен х Ззд,

де З1 і З2; — собівартість оди­ниці продукції (робіт) до і після впровадження заходу (поточні витрати) , гр.од.;

У2 - річний обсяг продукції (робіт) після впровадження за­ходу в натуральному виразі;

Ен - нормативний коеф-т порі­вняльної ек-ної еф-ості (Ен) кад­рових заходів дорівнює 0,15, но­рмативний строк окупності (Тн) - 6.2 року.

При розрахунках ек-ної еф-ості кадрових заходів викор-ються й інші показники:

-Зниження трудомісткості про­дукції. Зниження трудомісткості продукції витрат (Тед) і зворотна йому величина — коеф-т еф-ості (Е) визначаються за формулами: Тед=Зед/ (З1-З2) х У2; Е = 1/Тед

-Відносна економія (вивіль­нення) чисельності працюючих

а) за рахунок скорочення втрат робочого часу і непрод-тивних витрат праці:

б) за рахунок приросту обсягу вир-ва:

-Економія робочого часу в зв'я­зку зі скороченням втрат і неп­род-тивних витрат часу (Эвр) ,

-Приріст обсягу вир-ва (Р) , %:

-Економія від зниження собіва­ртості продукції (Эс) ,

-Економія в зв'язку із знижен­ням проф-ної захворюваності  і вир-чого травмати­зму (Эц) .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112  Наверх ↑