ТЕМА 09. Правила переносу слів.

09.1. Орфографічні правила переносу

Частини слів з одного рядка в другий слід переносити за складами: зо-шит, при-йшов, до-до-му, пе-ре-мо-га, на-вчив-ся, про-сто-рі-ччя тощо.

При цьому необхідно дотримуватися таких правил:

1. Не розривати сполучень ДЖ, ДЗ, які позначають один звук: ґу-дзик, хо-джу, АЛЕ: під-жи-да-ти.

2. Апостроф і м’який знак при переносі не відриваються від попередньої літери, а отже, не переносяться на наступний рядок: бур’-ян, під’-їзд, кіль-це, слизь-ко.

3. Одна літера, навіть якщо це склад, не залишається в рядку і не переноситься в наступний: Ма-рія (а не Ма рі-я), ака-де-мія (а не а-ка-де-мі-я).

4. При переносі складних слів не можна залишати в кінці рядка початкову частину другої основи, якщо вона не становить складу: багато-ступінчастий (а не багатос-тупінчастий), восьми-гранний (а не восьмиг-ранний) тощо. Так само не відривається одна літера від кореня у словах з префіксами: при-йду, ви-вчи-ти і под.

5. не розриваються ініціальні абревіатури, а також комбіновані абревіатури: АЕС, ЛАЗ-35, МАГАТЕ.

6. не переносяться прізвища, залишаючи в попередньому рядку ініціали: М.П.Войтенко (а не М.П.// Войтенко).

7. не відриваються умовні скорочення від слів чи цифр, яких вони стосуються: проф.Гончаренко (а не проф.//Гончаренко), 123 км. (а не 123//км.).

8. не розриваються графічні умовні скорочення типу вид-во, і т.ін., і под. тощо.

9. не можна переносити в наступний рядок розділові знаки, окрім тире, а також залишати в попередньому рядку відкриту дужку чи лапки.

АЛЕ: якщо імена, імена по батькові, звання, назви мір подаються повністю, то їх можна залишати в попередньому рядку чи переносити в наступний: Михайло // Павлович // Войтенко, професор // Гончаренко, 132 // кілометри.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52  Наверх ↑